WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:14:pm 26/11/12 Đăng ngày “November 26th, 2012”

“Ru” và thân phận di dân

“Ru” và thân phận di dân

“Ru” ấn bản tiếng Ba Lan sẽ được ra mắt cùng sự có mặt của tác giả tại Gałczyńskiego 7, Warszawa, vào 19 giờ ngày 27/11.

07:14:pm 26/11/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Việt Nam còn hay đã mất

Việt Nam còn hay đã mất

03:37:pm 26/11/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Cần quyết liệt hơn

Cần quyết liệt hơn

Liệu đã có chuyện giấu nhẹm từ nhiều tháng qua tình trạng người TQ nhập cảnh VN mang theo “hộ chiếu lưỡi bò”, chỉ đến khi báo chí phương Tây đề cập mới vội vàng “phát ngôn”,

03:31:pm 26/11/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Lại bàn về quan hệ giữa khoa học và chính trị

Lại bàn về quan hệ giữa khoa học và chính trị

Ăn cơm Tàu thì dân không thấy được, còn ăn hớt của dân thì dân nào cũng trông thấy… Vì thế bắc loa chửi cái thằng ăn hớt của dân dễ được lòng dân.

03:23:pm 26/11/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Thông điệp của tự do và phát triển

Thông điệp của tự do và phát triển

Trong bài nói chuyện với sinh viên Ðại Học Rangoon tại thủ đô nước Miến Ðiện (Myanmar), Tổng Thống Barack Obama nói: “Hoa Kỳ là một quốc gia Thái Bình Dương và chúng tôi quan niệm tương lai nước mình gắn bó với các quốc gia và dân tộc ở phía Tây đại dương này. [...]

09:49:am 26/11/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cán bộ trại giam ‘cố ý hãm hại’ TS Cù Huy Hà Vũ?

Cán bộ trại giam ‘cố ý hãm hại’ TS Cù Huy Hà Vũ?

Hôm 25/11/2012, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà đã chính thức gửi đơn yêu cầu ‘khẩn trương điều tra’ về việc cán bộ trại giam ‘cố ý hãm hại’ chồng mình là Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ. Nội dung lá đơn có nhắc lại lời tố cáo trước đó của tiến sỹ Hà Vũ [...]

09:44:am 26/11/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »