WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:15:pm 25/11/12 Đăng ngày “November 25th, 2012”

Việt Nam nợ hơn 100 tỷ đô la

Việt Nam nợ hơn 100 tỷ đô la

Chuyên gia thống kê Việt kiều hàng đầu Vũ Quang Việt đã đưa ra ước tính nợ công của Việt Nam dựa trên các số liệu chính thức mà Hà Nội mới công bố. Tiến sĩ Vũ Quang Việt, người từng là Vụ trưởng Vụ Tài khoản Quốc gia thuộc Cục Thống kê Liên Hợp [...]

05:15:pm 25/11/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nguyễn Tấn Dũng không từ chức là một may mắn cho Việt Nam

Nguyễn Tấn Dũng không từ chức là một may mắn cho Việt Nam

Cuộc lên đồng tập thể đã không diễn ra, nhờ Nguyễn Tấn Dũng không từ chức…

10:21:am 25/11/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Người Việt học được gì ở Mahatma Gandhi?

Người Việt học được gì ở Mahatma Gandhi?

Mấy ngày gần đây, dư luận dấy lên vụ đường lưỡi bò của Trung Quốc in trong hộ chiếu điện tử. Nhiều bạn đọc tự hỏi, xử lý vụ này như thế nào đây. Làm sao thay đổi được tình thế mà Việt Nam là kẻ yếu trước một Big and Bad China – Trung [...]

05:16:am 25/11/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Không phải bao giờ lời nói cũng có thể táo bạo

Không phải bao giờ lời nói cũng có thể táo bạo

Nghiệt ngã thay, ở những xứ sở không có một Nhà nước Pháp quyền, không có tự do ngôn luận, không có tự do báo chí, không có tự do xuất bản thì không phải bao giờ lời nói cũng có thể táo bạo.

05:06:am 25/11/12 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đọc Sách: Cuộc Chiến Của Hà Nội

Đọc Sách: Cuộc Chiến Của Hà Nội

Hanois War buộc Lê Duẩn vào những thiệt hại khủng khiếp của chiến tranh với hơn hai triệu sinh mạng người Việt.

04:28:am 25/11/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

“Lạy ông con ở bụi này”

“Lạy ông con ở bụi này”

Trước tiên xin được kể một câu chuyện dân gian VN. “Ở một làng nọ có một người phụ nữ nghèo bị mất trộm gà, vừa tiếc của vừa uất ức bà ta chửi cái “thằng nào đó” đã ăn trộm con gà của bà với tất cả những lời lẽ cay nghiệt và sự [...]

04:20:am 25/11/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »