WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:43:pm 21/11/12 Đăng ngày “November 21st, 2012”

Nixon và Kisinger bán đứng đồng minh

Nixon và Kisinger bán đứng đồng minh

Lời nói đầu Cũng như hai cuốn biên khảo về chiến tranh Việt Nam của cùng tác giả xuất bản năm 2008 và 2010 trước đây mấy năm, cuốn sách nhỏ bé này có mục đích phục vụ quí độc giả về phương diện kiến thức phổ thông và để chúng ta có cái nhìn [...]

02:43:pm 21/11/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Đảng tha tội chết vì thịt 3X dai như cao su

Đảng tha tội chết vì thịt 3X dai như cao su

12:54:pm 21/11/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Thân Mỹ hay ghét Mỹ?

Thân Mỹ hay ghét Mỹ?

  Có lẽ ít nước nào trên thế giới khích động nhiều tâm lý yêu ghét trái nghịch như Hoa Kỳ. Biểu tình chống Mỹ, đốt cờ Mỹ không những xảy ra ở những nước thù địch như Iran, Cuba, Bắc Hàn, mà còn tại các đồng minh thân thiết như Pháp, Đức, Nam Hàn, [...]

12:10:pm 21/11/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Miến Điện sẽ thu hồi hàng triệu đô la tiền biển thủ công quỹ

Miến Điện sẽ thu hồi hàng triệu đô la tiền biển thủ công quỹ

Trong tiến trình cải cách chính trị và kinh tế, chính phủ dân sự cam kết đấu tranh chống nạn tham nhũng.

12:03:pm 21/11/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

‘Nhiều người chưa xứng đáng là công dân Thủ đô’

‘Nhiều người chưa xứng đáng là công dân Thủ đô’

“Những yêu cầu đối với Thủ đô để xứng đáng với lòng mong đợi của cả nước

11:39:am 21/11/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đinh Đăng Định ‘hạn chế về nhận thức’

Đinh Đăng Định ‘hạn chế về nhận thức’

“Con tôi gào thét lên là công an đánh người, công an đánh bố tôi,”

11:02:am 21/11/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ai chống nhân dân và phá nhà nước?

Ai chống nhân dân và phá nhà nước?

Nhân dân, trên nguyên tắc, là toàn bộ những người mang quốc tịch Việt Nam.

02:56:am 21/11/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thế giới sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ

Thế giới sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ

Lời chót của ông Tập Cận Bình là một lời trách khéo thế giới và cũng là một thách thức.

02:48:am 21/11/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Tàu: Một tân Đế quốc thực dân hay thời Xuân Thu Chiến quốc?

Tàu: Một tân Đế quốc thực dân hay thời Xuân Thu Chiến quốc?

“Trung quốc không thể đứng vững được lâu hơn và sẽ sụp đổ, rất có thể sau năm tới 2013″

12:00:am 21/11/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »