WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:48:pm 27/11/12 Đăng ngày “November 27th, 2012”

Hector “Macho” Camacho

Hector “Macho” Camacho

Hector “macho” Camacho, một trong những tên tuổi lẫy lừng của làng đấm thế giới đồng thời cũng là một trong những võ sĩ liên lụy nhiều đến ma túy và phạm pháp mới từ trần hôm Thứ Bảy, 24 tháng 11 vừa qua tại San Juan, Puerto Rico, hưởng dương 50 tuổi. Ba ngày [...]

05:48:pm 27/11/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Chủ tịch Sang cảnh báo tồn vong chế độ

Chủ tịch Sang cảnh báo tồn vong chế độ

Hôm 25/11, Chủ tịch Trương Tấn Sang cũng tiếp xúc với cử tri ở TP. HCM để nghe về văn hóa từ chức và tình trạng tham nhũng tràn lan.

05:35:pm 27/11/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nhận diện nơi ‘ăn’ khủng hơn cảnh sát giao thông

Nhận diện nơi ‘ăn’ khủng hơn cảnh sát giao thông

… tham nhũng đã trở thành vấn nạn, ngành nào, cấp nào cũng có và đặc biệt tập trung ở những cán bộ có chức quyền.

11:41:am 27/11/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Công an Đăk Nông khủng bố gia đình thầy giáo Đinh Đăng Định

Công an Đăk Nông khủng bố gia đình thầy giáo Đinh Đăng Định

Con gái thầy giáo Định cho biết: “Tôi tự hào về bố tôi”.

05:08:am 27/11/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hội chứng Lê Văn Luyện trong bộ máy công quyền VN

Hội chứng Lê Văn Luyện trong bộ máy công quyền VN

…”thiên đường xã hội chủ nghĩa” với đầy rẫy những Lê Văn Luyện chính là “tương lai tươi sáng” đang chờ đón đất nước chúng ta, một đất nước mà ở đó ngày càng nhiều người lấy lòng căm thù đồng loại làm lẽ sống.

03:23:am 27/11/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Obama tại Phnom-penh: thế Biển Đông đã hình thành

Obama tại Phnom-penh: thế Biển Đông đã hình thành

Cụm từ “thế Biển Đông” có lý do lịch sử, cần có 1 chút giải thích. Đọc lịch sử TQ, ta gặp các cụm từ: thế Xuân Thu, thế Chiến Quốc… Xuân Thu là giai lịch sử của TQ từ từ 722 đến 481 TCN, khi hơn 170 bộ tộc nhỏ, tại Bắc TQ hiện [...]

03:10:am 27/11/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Hộ chiếu đường lưỡi bò và hộ chiếu Nguyễn Hưng Quốc

Hộ chiếu đường lưỡi bò và hộ chiếu Nguyễn Hưng Quốc

Chính quyền CSVN, đuổi Nguyễn Hưng Quốc, không được đến Việt Nam.

02:59:am 27/11/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »