WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:19:pm 30/11/12 Đăng ngày “November 30th, 2012”

Nực cười tòa án huyện Văn Giang

Nực cười tòa án huyện Văn Giang

Chuyện thứ nhất là ở khâu công an huyện Văn Giang Vụ án này có hai bị cáo được đưa ra xét xử, bốn bị cáo khác trốn thoát. Hai bị cáo được đưa ra xét xử là do họ đầu thú ( theo lời toà án). Vậy thì công an huyện Văn Giang đã [...]

06:19:pm 30/11/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trường hợp “Bác Hồ”

Trường hợp “Bác Hồ”

Sau đề nghị của tôi về xưng hô, nhiều độc giả lưu ý rằng cha đẻ của cách xưng hô gia đình hóa trong xã hội Việt Nam thời đại xã hội chủ nghĩa là vị “cha già dân tộc”, người tự xưng là “Bác Hồ”. Theo tôi trường hợp “Bác Hồ” không hẳn như vậy. [...]

04:52:pm 30/11/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Góp 1 phân tích xung quanh sự kiện Hộ chiếu lưỡi bò TQ

Góp 1 phân tích xung quanh sự kiện Hộ chiếu lưỡi bò TQ

Đặng Tiểu Bình có nói 1 câu, ít nổi tiếng hơn câu bình luận về mầu sắc lông của các con mèo. Đấy là câu: Người TQ không làm gì mà không tính toán. Trường hợp, TQ tung tin, báo cho thế giới biết tấm hộ chiếu của người TQ hiện nay, có in, giữa [...]

04:24:pm 30/11/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Quá thể, quá đáng, quá chừng, rồi gì nữa

Quá thể, quá đáng, quá chừng, rồi gì nữa

Đọc các blog tự do trong nước gần đây, tôi hay gặp những lời nhận định, nhận xét «quá thể», «quá chừng», «quá đáng» … Một bạn trẻ nhận định việc tuyên án luật sư Cù Huy Hà Vũ 7 năm tù giam, rồi nhà báo Điếu Cày 12 năm tù giam, cô Tạ Phong [...]

09:11:am 30/11/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lưỡi bò và lưỡi liềm

Lưỡi bò và lưỡi liềm

Như vậy, cái lưỡi bò hôm nay là hệ quả tất yếu của cái lưỡi liềm mấy chục năm qua.

05:55:am 30/11/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Trung Quốc phân bua về hộ chiếu ‘đường lưỡi bò’

Trung Quốc phân bua về hộ chiếu ‘đường lưỡi bò’

“Chính phủ Trung Quốc nên rút lại mẫu hộ chiếu mới, bởi hộ chiếu là một vật trung lập, dùng để khích lệ các mối quan hệ kinh tế và con người song họ lại dùng nó để đưa ra một tuyên bố chính trị”.

05:35:am 30/11/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

9 năm bên cạnh Tổng thống Ngô Đình Diệm

9 năm bên cạnh Tổng thống Ngô Đình Diệm

Quyết định đưa Cần Lao vào Quân đội – tức là chính trị hoá Quân đội – làm yếu Quân đội vì phá vỡ hệ thống quân giai và làm nản lòng các sĩ quan chuyên nghiệp. Quân đội chỉ biết có Tổ Quốc. Và phục vụ tổ quốc mà thôi.

12:01:am 30/11/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »