WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:15:pm 06/11/12 Đăng ngày “November 6th, 2012”

Nghi can CA hiếp dâm trẻ em là cháu của một lãnh đạo CA huyện Tiên Lãng

Nghi can CA hiếp dâm trẻ em là cháu của một lãnh đạo CA huyện Tiên Lãng

Cháu đã gọi điện báo cho các chú công an huyện Tiên Lãng nhưng sau đó không thấy ai điều tra gì” – nạn nhân Q. cho biết.

05:15:pm 06/11/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bị từ chối phục vụ vì là… người Việt Nam

Bị từ chối phục vụ vì là… người Việt Nam

Tôi là công dân Pháp gốc Việt, tôi đã đi du lịch khắp thế giới nhưng chưa bao giờ bị người nước ngoài phân biệt đối xử, vậy mà lại bị phân biệt chủng tộc ngay trên đất nước quê hương mình.

04:22:pm 06/11/12 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Little Saigon trước ngày bầu cử địa phương

Little Saigon trước ngày bầu cử địa phương

“Tự tin,” “lạc quan”, và “hy vọng” thắng cử là tâm trạng của nhiều ứng cử viên gốc Việt trong lần bầu cử này.

04:38:am 06/11/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Báo chí ném đá Nguyễn Phương Uyên

Báo chí ném đá Nguyễn Phương Uyên

“rất nhiều người còn không phân biệt được thế nào là đảng phái chính trị và thế nào là quốc gia, giống nòi”.

04:19:am 06/11/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hôm nay bầu cử: Hình như vẫn là chuyện kinh tế?

Hôm nay bầu cử: Hình như vẫn là chuyện kinh tế?

Dù “phân vân” hay đã “chọn xong”, sáng nay, người dân Hoa Kỳ sẽ đứng xếp hàng đi bầu, cùng nhau chọn người lãnh đạo quốc gia.

04:15:am 06/11/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Làm thế nào để góp phần xây dựng Xã hội Dân sự tại Việt nam?

Làm thế nào để góp phần xây dựng Xã hội Dân sự tại Việt nam?

XHDS vừa đóng vai trò làm Đối tác (counterpart) – như trong lãnh vực từ thiện nhân đạo – và vừa làm Đối trọng (counterbalance) – như trong việc bảo vệ công bằng xã hội, bảo vệ nhân phẩm nhân quyền của người công dân.

12:01:am 06/11/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Dân chủ hóa Á châu và Việt Nam

Dân chủ hóa Á châu và Việt Nam

Chắc chắn Đông Nam Á từ đó sẽ trở thành một vùng to lớn, dân chúng các nước Hội viên đều được an cư lạc nghiệp.

12:00:am 06/11/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

10 vấn đề lớn của đảng Cộng sản Trung Quốc

10 vấn đề lớn của đảng Cộng sản Trung Quốc

Đảng Cộng sản TQ sắp họp đại hội lần thứ 18, sẽ khai mạc vào sáng ngày 8-11 tới. Cứ qua 2 đại hội, nghĩa là 10 năm, đảng lại thay một thế hệ lãnh đạo, thay một loạt các nhân vật đứng đầu bộ máy đảng và bộ máy nhà nước. Dự kiến tại [...]

12:00:am 06/11/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »