WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:10:pm 16/11/12 Đăng ngày “November 16th, 2012”

Nữ văn sĩ gốc Việt Kim Thúy giới thiệu sách tại Ba Lan

Nữ văn sĩ gốc Việt Kim Thúy giới thiệu sách tại Ba Lan

Nữ văn sĩ Canada gốc Việt, Kim Thúy sẽ có buổi ra mắt cuốn sách “Ru” ấn bản tiếng Ba Lan tại Warszawa vào hồi 19 giờ ngày 27/11 tại nhà sách ”Wrzenie świata”, địa chỉ Gałczyńskiego 7, Warszawa. Cuốn “Ru” được xuất bản từ năm 2009 và đã đoạt giải RTL-Lire 2010 ở Liên Hoan Sách [...]

05:10:pm 16/11/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Sắp xét xử nhóm Thanh Niên Công Giáo?

Sắp xét xử nhóm Thanh Niên Công Giáo?

Đó là các anh Hồ Đức Hoà, Đặng Xuân Diệu, Nguyễn Xuân Anh, Trần Minh Nhật, Nguyễn Văn Oai, Lê Sơn, Hồ Văn Oanh, Nguyễn Đình Cương, Thái Văn Dung …

03:34:pm 16/11/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Gặp Tổng thống nghèo nhất thế giới, sống trong ngôi nhà xiêu vẹo

Gặp Tổng thống nghèo nhất thế giới, sống trong ngôi nhà xiêu vẹo

Tổng thống Mujica cho biết ông có thể là một ông già kỳ cục, nhưng đây là lựa chọn sống của chính ông.

03:14:pm 16/11/12 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Việt Khang: Bởi vì tôi là người Việt Nam

Việt Khang: Bởi vì tôi là người Việt Nam

Trong phòng xử có hơn 20 người tham dự trong đó phân nửa là chị em phụ nữ trong vai “diễn viên quần chúng”

05:44:am 16/11/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Trung Quốc đứng trước ngã ba

Trung Quốc đứng trước ngã ba

Dù khả năng nào xảy ra thì người ta cảm thấy Đại hội Đảng này sẽ thay đổi tiến trình lịch sử. Và lần cuối cùng tôi cảm thấy điều này mạnh mẽ đến thế là vào lúc nào? Đó là năm 1988 tại Moscow.

04:57:am 16/11/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM, THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Về “Đề nghị nghiên cứu ‘nhất thể hoá’ chức danh TBT và Chủ tịch nước”.

Về “Đề nghị nghiên cứu ‘nhất thể hoá’ chức danh TBT và Chủ tịch nước”.

Sự nhất thể hóa trong điều kiện bất lợi như thế chỉ chỉ là vì đảng, là tăng quyền lực cho đảng, tức tăng sức kìm hãm tiến bộ xã hội

04:48:am 16/11/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thư độc giả: Anh Ba sạo, người nói láo như Cuội

Thư độc giả: Anh Ba sạo, người nói láo như Cuội

Hãy từ chức đi anh Ba, và trả lại cho đất nước, cho người dân những gì mà anh Ba và gia đình kiếm chác

04:46:am 16/11/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »

Nhà Trắng: Ai đi, ai ở lại?

Nhà Trắng: Ai đi, ai ở lại?

Nghe đâu ông Tổng Trưởng Tư Pháp Eric Holder cũng sẽ xin từ chức, và tin đồn nói rằng Tổng Thống Obama sẽ mời bà Tổng Trưởng An Ninh Nội Địa Janet Napolitano đảm trách vai trò mới…

04:35:am 16/11/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Văn hóa từ chức

Văn hóa từ chức

02:00:am 16/11/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Ghét Việt Nam

Ghét Việt Nam

Vì sao những người Việt bên này dù đứng ở phía này hay phía kia, nhưng có tự trọng và nhân cách dạo này không ai đi đón tiếp mấy lãnh đạo cao cấp Việt. Vì sao họ quanh năm ngày tháng cứ gặp hết chính phủ này chính phủ nọ, tổ chức quốc tế nọ kia để đề nghị can thiệp chuyện nhân quyền VN. Họ đâu có hãnh diện gì việc tự đi bôi tro trát trấu lên mặt đất nước mình. Họ làm việc đó vì tâm thức họ giục giã họ phải làm và vừa làm họ cũng vừa đau đớn lắm.

12:01:am 16/11/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »