WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:11:pm 10/11/12 Đăng ngày “November 10th, 2012”

Những sự bất ngờ trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012

Những sự bất ngờ trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012

Trước ngày bầu cử vài tháng, qua thăm dò Thổng thống Obama hơn đối thủ Mitt Romney vài điểm, khi cuộc tranh cử diễn ra, Obama vẫn đẫn đầu hơn Mitt Romney nhưng dần dần ông Romney có khuynh hướng thu ngắn khoảng cách nhất là ngày 3/10, sau khi thắng Obama trong cuộc tranh [...]

05:11:pm 10/11/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM, THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Cộng đồng mình ‘có tiếng nói rất mạnh’

Cộng đồng mình ‘có tiếng nói rất mạnh’

Trí Tạ là người gốc Việt đầu tiên được bầu trực tiếp vào chức vụ thị trưởng.

10:41:am 10/11/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Giải phẫu cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ ngày 6/11/2012

Giải phẫu cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ ngày 6/11/2012

Sau 3 tháng tranh cử quyết liệt giữa hai ứng cử viên: cựu thống đốc Mitt Romney của đảng Cộng Hòa và đương kim tổng thống Barack Obama của đảng Dân Chủ, cuộc bầu cử ngày 6 tháng 11 đã được kết thúc một cách nhanh chóng. Vào 1 giờ khuya ngày 6/11, khi tổng [...]

12:00:am 10/11/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »