WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:02:am 09/02/16 Đăng ngày “February 9th, 2016”

LS Lê Công Định hết hạn quản chế

LS Lê Công Định hết hạn quản chế

1. Sáng hôm qua 6/2/2016, tôi đến trụ sở Công an phường lúc 8 giờ, trình diện lần cuối theo án lệnh quản chế từ 3 năm nay. Buổi trình diện diễn ra nhanh chóng rồi chuyển ngay sang phần quan trọng hơn, đó là lễ trao Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt [...]

06:02:am 09/02/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Như một lời tản mạn của mùa xuân

Như một lời tản mạn của mùa xuân

Khi tôi rời xa, Hà Nội đang lập xuân.

05:03:am 09/02/16 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Công đoàn VN- “Con đường chưa khai phá”

Công đoàn VN- “Con đường chưa khai phá”

Ở Việt Nam công đoàn được nhà nước lập ra với mục đích là “ổn định chính trị”, ngày nay muốn hội nhập thế giới, muốn tham gia TPP công đoàn nhà nước sẽ phải cạnh tranh với các công đoàn thực sự do công nhân lập ra.

04:31:am 09/02/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

2 cách đấu tranh

2 cách đấu tranh

Nếu muốn tham gia, bạn hãy cứ đi theo con đường mà bạn cho là đúng, và cố gắng đi đến cùng.

04:21:am 09/02/16 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »