WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:45:pm 29/02/16 Đăng ngày “February 29th, 2016”

Chống Mỹ cứu nước nào?

Chống Mỹ cứu nước nào?

“Hiện nay, đế quốc Mỹ là kẻ thù chính của nhân dân thế giới và nó đang trở thành kẻ thù chính và trực tiếp của nhân dân Đông Dương…

04:45:pm 29/02/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

“Tiếng nói của chúng tôi cho các blogger bị bách hại“

“Tiếng nói của chúng tôi cho các blogger bị bách hại“

Dù chế độ đàn áp thô bạo những người khác chính kiến, vẫn có những triển vọng tốt trong cuộc đấu tranh cho nhân quyền.

04:30:pm 29/02/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bi hài kịch phản đối Trung Quốc

Bi hài kịch phản đối Trung Quốc

Cuối cùng đến đoạn quốc ca Việt Nam cất lên trên loa, đoàn người biểu tình áo đỏ sao vàng vẫn cười nói vô tư. Khi quốc ca Phi cất lên một số theo bản năng đặt tay lên tim cất tiếng hát quốc ca Phi.

04:00:pm 29/02/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Campuchia vượt Việt Nam xuất khẩu dệt may vào EU

Campuchia vượt Việt Nam xuất khẩu dệt may vào EU

Theo Hiệp hội dệt may Việt Nam (Vitas), trong năm 2015, Campuchia đã vượt Việt Nam để vươn lên vị trí thứ 5 trong nhóm các thị trường xuất khẩu dệt may nhiều nhất vào EU. Trong tổng số hơn 90 tỉ USD hàng dệt may các nước châu Âu (EU) nhập khẩu năm ngoái, [...]

03:37:pm 29/02/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trọng dân, gần dân hay khinh dân, xa dân

Trọng dân, gần dân hay khinh dân, xa dân

Nếu như từ nay đảng CS cùng ông tổng bí thư trọng dân thật sự, gần dân thật sự thì còn gì hơn nữa. Nhưng có quả thật như thế không?

05:40:am 29/02/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »