WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:54:am 28/02/16 Đăng ngày “February 28th, 2016”

Ba năm rồi vẫn còn đó một lời đe dọa

Ba năm rồi vẫn còn đó một lời đe dọa

Cách đây tròn 3 năm, ngày 25/2/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến làm việc với Thường vụ Tỉnh uỷ và Lãnh đạo chủ chốt tỉnh Vĩnh Phúc. Tại đây, ông đưa ra lời đe doạ 72 nhân sỹ trí thức ký tên vào “Kiến nghị Sửa đổi Hiến pháp 1992” cùng những người [...]

09:54:am 28/02/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Đảng Cộng Hòa trong cơn khủng hoảng

Đảng Cộng Hòa trong cơn khủng hoảng

Trong số ba ứng cử viên dẫn đầu của đảng Cộng Hoà: một ông tỷ phú không đáng tin cậy; một người gốc Cuba cực đoan cánh hữu và bị nhiều người ghét

08:54:am 28/02/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ngày 04/3/2016 sơ thẩm (lần 2) vụ dân oan Nguyễn Văn Thông

Ngày 04/3/2016 sơ thẩm (lần 2) vụ dân oan Nguyễn Văn Thông

Vụ án được xét xử công khai vào lúc 07 giờ 30, ngày 04/3/2016 tại Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Lần này tôi và luật sư Nguyễn Khả Thành tiếp tục nhận bào chữa miễn phí cho anh Nguyễn Văn Thông. Sơ lược vụ án: Chấp thuận cho Công ty [...]

07:51:am 28/02/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »