WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:28:pm 14/02/16 Đăng ngày “February 14th, 2016”

Ôi! Dân chủ đến thế là cùng!

Ôi! Dân chủ đến thế là cùng!

Ông Nguyễn Phú Trọng (NPT) đã trở thành tổng bí thư một nhiệm kỳ nữa. Phiên họp bế mạc vừa kết thúc, không khí hội hè còn đang tràn ngập trong hội trường. Trên khán đài, Bác và hai nhà sáng lập chủ nghĩa cộng sản, Marx và Lenin như mỉm cười với 1.510 đại [...]

03:28:pm 14/02/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cuồng tiền

Cuồng tiền

90 tỷ usd của chính phủ nợ và 90 tỷ usd của doanh nghiệp nhà nước nợ đó là thời điểm của năm 2012.

06:37:am 14/02/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nếu Ông Dũng còn chút khí tiết

Nếu Ông Dũng còn chút khí tiết

Và nếu ông còn chút khí tiết, thì rất có thể ông làm nên lịch sử. Sẽ là lửa để thử ông là vàng hay chỉ là sắt rỉ. Nếu có quá lời cũng chỉ là muốn truyền sự gửi gắm qua ông.

06:28:am 14/02/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thư ngỏ gửi anh Nguyễn Thanh Tú

Thư ngỏ gửi anh Nguyễn Thanh Tú

Anh không nên đưa ra những suy đoán để yêu cầu người khác làm theo ý mình.

06:23:am 14/02/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »