WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:13:pm 27/02/16 Đăng ngày “February 27th, 2016”

Tại sao Việt Tân không kiện A.C Thompson, Richard Rowley, PBS ra tòa?

Tại sao Việt Tân không kiện A.C Thompson, Richard Rowley, PBS ra tòa?

Nếu lý luận rằng không có nhu cầu trả lời thì tại sao Việt Tân lại cố gắng tìm đủ mọi cách kích động, lôi kéo cộng đồng tham gia việc phản đối phim Terror in Little Sàigòn…

02:13:pm 27/02/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ông Đinh La Thăng và góc nhìn biện chứng lịch sử

Ông Đinh La Thăng và góc nhìn biện chứng lịch sử

Vấn đề là người dân SG có đủ khôn để biết tương lai nằm ở đâu trong câu chuyện ồn ào này.

02:04:pm 27/02/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhớ về học giả Thái văn Kiểm

Nhớ về học giả Thái văn Kiểm

Nhắc về học giả Thái văn Kiểm là một việc rất đáng làm. Chỉ sợ việc làm vội vã sẽ không đáp ứng sự mong đợi của nhiều người . Và nhứt là không phù hợp với tầm vóc của Cụ.

01:56:pm 27/02/16 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đôi điều về Xã hội dân sự qua vụ việc cựu TNLT Trần Minh Nhật

Đôi điều về Xã hội dân sự qua vụ việc cựu TNLT Trần Minh Nhật

Anh yêu mến công lý và sự thật, tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, chống khai thác Bauxite ở Tây Nguyên. Anh là một nhà báo tự do,

01:32:pm 27/02/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »

Có nên quay về chiến lược phát triển thời VNCH?

Có nên quay về chiến lược phát triển thời VNCH?

Chiến lược xã hội cấp tiến chính là con đường dẫn đến tự do, dân chủ và xã hội công bằng.

01:18:pm 27/02/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »