WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:49:pm 26/02/16 Đăng ngày “February 26th, 2016”

Welcome to Vietnam zoo of horror

Welcome to Vietnam zoo of horror

06:49:pm 26/02/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Điểm nhấn trong chương trình hành động của các ứng cử viên tự do

Điểm nhấn trong chương trình hành động của các ứng cử viên tự do

Nếu trúng cử làm ĐBQH, tôi sẽ tập trung vào vấn đề bảo vệ chủ quyền, thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc, và bảo vệ quyền lợi cho người phụ nữ

04:44:pm 26/02/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Xấu xí mùa lễ hội

Xấu xí mùa lễ hội

Điều bất hạnh là dân tộc VN vừa thoát khỏi thời thực dân phong kiến thì lại phải chịu đựng một chế độ độc tài độc đảng cộng với ảnh hưởng của một cái thứ chủ nghĩa cộng sản Mác Lênin vô thần

04:29:pm 26/02/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Dự biểu tình chống Trung Quốc tại Philippines

Dự biểu tình chống Trung Quốc tại Philippines

CNN rất ngạc nhiên khi có một dân tộc mà chuyện chống ngoại xâm lại chỉ có nhóm này tự cho mình được phép lên tiếng.

04:12:pm 26/02/16 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Khi Hiến pháp bị vi phạm có hệ thống

Khi Hiến pháp bị vi phạm có hệ thống

Dưới đây tôi sẽ chứng minh hiến pháp Việt Nam đã bị vi phạm một cách có có hệ thống. Đây là một thảm họa quốc gia đã kéo dài. Cả năm bản Hiến pháp các năm 1946, 1959, 1980, 1992 và 2013 đều bị vi phạm suốt 70 năm nay. Trước khi nói đến [...]

02:07:am 26/02/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đừng có giàu, đảng ta cải cách cho chết đấy!

Đừng có giàu, đảng ta cải cách cho chết đấy!

Cho nên chỉ có các quan mới được giàu thôi. Còn dân ta cứ an tâm mà nghèo, để được an toàn, để không mất mạng nhé. Chứ mà giàu là “đảng ta” cải cách cho chết đấy.

02:02:am 26/02/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »