WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:25:pm 15/02/16 Đăng ngày “February 15th, 2016”

2016: Một năm sẽ không yên ổn

2016: Một năm sẽ không yên ổn

Năm 2016 khởi đầu với những sự kiện rất đặc biệt. Đại hội XII của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) kết thúc sau những pha tranh giành quyền lực cực kỳ quyết liệt. Sau đại hội rất khó đoán tình hình sẽ ra sao. Vì người đại diện phe thắng cử không hề trình [...]

10:25:pm 15/02/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Eo biển cay nghiệt

Eo biển cay nghiệt

Giấc mộng vàng lớn nhất của Tập Cận Bình từ khi lên ngôi Tổng Bí thư kiêm Quốc trưởng Trung Quốc là đưa Hồng Kông và Đài Loan sớm trở về với lục địa, từng bước thống nhất trọn vẹn Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHNDTH). Tình trạng ‘’một nước, hai chế độ‘’ [...]

10:45:am 15/02/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cương lĩnh tranh cử

Cương lĩnh tranh cử

Một xã hội văn minh, nhân bản nơi người dân có thể sống an bình, an toàn, phát huy văn hóa phong phú, đa dạng, không mê tín dị đoan, đồng cảm và chia sẻ nỗi đau và khó khăn của đồng loại;

06:25:am 15/02/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

“Đừng cố chấp với em Nguyễn Mai Trung Tuấn nữa”

“Đừng cố chấp với em Nguyễn Mai Trung Tuấn nữa”

Chúng tôi xin đăng lại hình chụp bài báo nói trên để thêm một tiếng nói trong vụ việc của em Trung

05:16:am 15/02/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »