WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:15:pm 22/02/16 Đăng ngày “February 22nd, 2016”

Nhà cầu trị giá bốn mươi ngàn Mỹ kim

Nhà cầu trị giá bốn mươi ngàn Mỹ kim

Chiếc nhà cầu trị giá tới 40,000 Mỹ kim vừa được xây, dành riêng cho Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn trong đợt bà viếng thăm Cambodia ba ngày. Chiếc nhà cầu là một căn nhà độc lập rộng 8 mét vuông, trang bị máy điều hòa nhiệt độ hiện đại, xây dựng trong [...]

09:15:pm 22/02/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Về môn lịch sử tự chọn

Về môn lịch sử tự chọn

Những mâu thuẫn giữa chính sách giáo dục của CS và tính chất môn lịch sử không bao giờ có thể giải quyết được nếu chế độ CS còn tồn tại trên đất nước Việt Nam.

11:08:am 22/02/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đầu năm nhiều nhà hoạt động bị tấn công

Đầu năm nhiều nhà hoạt động bị tấn công

Trực tiếp ra tay hoặc dùng côn đồ hành hung, đe dọa là phương cách là công an Việt Nam đã sử dụng từ hàng chục năm nay với những người bất đồng chính kiến.

10:26:am 22/02/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hoàng Sa SOS

Hoàng Sa SOS

02:23:am 22/02/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »