WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:38:pm 19/02/16 Đăng ngày “February 19th, 2016”

Tàu lạ xông biển đầu năm

Tàu lạ xông biển đầu năm

05:38:pm 19/02/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Việt Nam đi về đâu?

Việt Nam đi về đâu?

Việt Nam sẽ đi về đâu, nếu chẳng may người dân lầm lỡ đi theo lời tuyên truyền của đảng CS với chiêu bài học tập, và sống theo cái gương bá đạo của Hồ chí Minh? Có hai câu trả lời, một từ phía người dân, một từ tầng lớp cán cộng, nhưng tất [...]

10:50:am 19/02/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Một nếp văn minh mới

Một nếp văn minh mới

Vậy phải chăng dân Việt Nam chọn ăn nhậu sáng, trưa, chiều, tối vì sách báo không thể đọc nổi

06:02:am 19/02/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cộng Hòa 24h trước bầu cử sơ bộ Carolina: Đánh nhau vỡ đầu, chưa phân thắng bại

Cộng Hòa 24h trước bầu cử sơ bộ Carolina: Đánh nhau vỡ đầu, chưa phân thắng bại

Từ chiều thứ Tư, tin tức được loan tải cho thấy cuộc vận động kiếm phiếu của các ứng cử viên Cộng Hòa tại tiểu bang South Carolina đã thật sự bước vào khúc quanh rất quan trọng, sau khi bà Thống Đốc Nikki Haley loan báo ủng hộ ứng cử viên Marco Rubio. Quyết [...]

05:37:am 19/02/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đề Nghị Đầu Năm: Để (Yên) Cho Người Về Sơn La

Đề Nghị Đầu Năm:  Để (Yên) Cho Người Về Sơn La

Những vùng đất đói, nghèo, dốt nát… không chỉ là chốn lý tưởng cho cách mạng nẩy mầm mà còn là nơi an toàn cho … cách mạng (khi cần) có chỗ lánh thân nữa

12:00:am 19/02/16 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »