WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:47:pm 01/02/16 Đăng ngày “February 1st, 2016”

Quốc hội dân chủ Myanmar họp phiên đầu tiên, bắt đầu kỷ nguyên mới

Quốc hội dân chủ Myanmar họp phiên đầu tiên, bắt đầu kỷ nguyên mới

Myanmar bắt đầu một chương mới trong lịch sử nước này hôm nay, khi quốc hội được bầu lên một cách dân chủ của quốc gia Đông Nam Á này họp phiên đầu tiên, chính thức chấm dứt hơn một nửa thế kỷ nằm dưới sự cai trị bằng bàn tay sắt của phe quân [...]

03:47:pm 01/02/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Từ Tư bản thân hữu đến Cộng sản thân hữu[2]

Từ Tư bản thân hữu đến Cộng sản thân hữu[2]

Vấn đề đặt ra là: có bao nhiêu bầy sâu và tại sao lại sinh ra các bầy sâu?

03:11:pm 01/02/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Quán không tên quanh nhà

Quán không tên quanh nhà

Nghĩ lại lúc ngồi ăn bát cháo tim gan, uống cốc cà phê, ăn phở xào giữa nhà người ta. Xung quanh là giường ngủ, tủ quần áo. Có khi đang ăn góc nhà có cậu bé học bài…

10:48:am 01/02/16 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hai mặt thật của văn hóa Ả rập- Hồi giáo

Hai mặt thật của văn hóa Ả rập- Hồi giáo

Năm nay chỉ có hơn chín trăm chiêc xe bị đốt (giảm 12% so với năm rồi) nên Chánh quyền mừng rỡ cho rằng giữ an ninh thành công!

09:54:am 01/02/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »