WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tăng thân Bát Nhã Làng Mai – một phép thử dân chủ!

1 “Tính đến hết ngày 29/12, hầu hết tăng sinh Bát Nhã đang nương náu tại chùa Phước Huệ đã lần lượt rời chùa trước thời hạn mà họ phải ra đi. “(1) Tăng thân Bát nhã Làng Mai đã không được Nhà nước Việt Nam cho phép tu trên chính đất nước mình. Trong một xã hội-đất nước luôn tự hào là dân chủ “gấp triệu lần hơn….” nhưng sao con người chỉ muốn tu thôi cũng không được phép tu! Con đường tu của Tăng thân Bát nhã Làng Mai là tu theo con đường Phật Đạo. Phật pháp đâu chỉ có một pháp môn. Tăng thân Bát Nhã Làng Mai GHPGVN đã chấp nhận là một Pháp môn; đã mở nhiều khóa tu; được nhiều người xuất gia tu học, tu tập; có uy tín với các hàng giáo phẩm Phật giáo và đông đảo Phật tử. Khi  Nhà nước xua đuổi không cho tăng thân cư trú, tu học ở Bát Nhã, Phước Huệ  nhiều Thiền Viện xin được bảo lãnh, thực hiện theo quy định pháp luật. Các Phật tử, trí thức Việt Nam trong và ngoài nước đã ký Thỉnh nguyện thư  gửi đến đảng, nhà nước và cả Quốc hội Âu Châu ( ngày 26.11.09), các tổ chức nhân quyền, dân chủ trên thế giới cũng đã lên tiếng. Bản tường trình và tố cáo khẩn cấp của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần 1 (30/6/09) về vụ việc hành hung phái đoàn Ban Trị sự PGLĐ tại Tu Viện Bát Nhã và và lần 2 (18/12/09) vụ hàng trăm kẻ giả danh Phật tử xông vào chùa hanh hung đập phá áp bưc tăng chúng trong chùa  Phước Huệ…(2) gửi đến các cấp thẩm quyền nhà nước nhưng   tất cả đều không có trả lời, không thể hiện là một nhà nước dân chủ, có luật pháp nghiêm minh!

Nhà nước đàn áp, trục xuất, xua đuổi… tăng thăn Bát Nhã Làng Mai rời khỏi Bát Nhã, Phước Huệ với rất nhiều lý do đều là ý chí nhà nước, luật pháp, quyền lực nhà nước chứ không xuất phát từ nhân dân, từ ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Nhân dân và  xã hội lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền cần thực hiện nghiêm minh pháp luật để bảo vệ tăng thân Bát Nhã Làng Mai, các cơ sở tôn giáo, bảo vệ mỗi công dân xã hội chứ nào có ai chống lại nhà nước. Tăng thân Bát Nhã Làng Mai dù bị những bọn côn đồ, xã hội đen hành hung, áp bức nhưng cũng không ai chống lại, thậm chí không chống lại cả những kẻ nhân danh Phật tử đánh Sư, phá Chùa. Tăng thân Bát Nhã Làng Mai chỉ một lòng cung kính, niệm Phật,  kêu thương ”con chỉ muốn tu thôi mà”!.

2. “Tu là sửa, sửa là tu”, là ý thức tự do  của mỗi con người tự biết mình; biết đúng, biết sai, biết xấu, biết tốt, biết phải, biết trái để “tu”, để “sửa” để vun bồi cho cái gốc đạo đức văn hóa của con người  sống hòa hợp tương thân trong cuộc sống cộng đồng xã hội. Là con người có  ai không  cần phải “tu, ai không “sửa mình hướng Thiện”!. Người Tu – sống  tương ái  trong cuộc sống xã hộI; tự độ, độ tha; làm cho mình trở thành người tốt, hữu ích cho xã hội trong cuộc đời này và cả mai sau, góp phần làm cho con người-xã hội mình hiện đang sống ngày càng tốt đẹp hơn. Sống trong tình yêu thương, từ ái;  quay về, tỉnh thức tự tu  trên con đường Đạo hạnh, sồng có Đạo Nhân.. Đạo Phật là  Đạo Tâm, Đạo Nhân, Đạo giải thoát. Gỉai thoát khi còn tại thế, ở chính cuộc đời này  chứ đâu phải chỉ  sau khi đã đi qua cuộc đời … Xã hội mà con người không biết tu để tự sửa mình thì xã hội ngày càng  tuột dốc, không có cái phanh nào có thể kìm lại được….

400 tăng sinh tu theo Pháp môn Làng Mai đã được gieo trồng tại Tu Viện Bát Nhã. Những hình ảnh Tăng Thân sống trong tình huynh đệ, nương tựa, đạo hạnh đã có sức hút và lan truyền mạnh mẽ đến với con người từ mọi miền  đất nước. Hàng trăm, hàng ngàn người đã đến với Bát Nhã để thực tập tu theo pháp môn làng Mai. Đó là những hình ảnh đẹp. Tăng Thân Bát Nhã Làng Mai đã tạo nên nhân lành. Là Lộc của đất, Phúc của Trời, Hoa của đời nở Tâm hướng thiện cho đời- người nương tựa  cùng nhau quay về nẻo sáng. “Nhân” của tăng thân Làng Mai đã gieo. Hạt đã nẩy mầm, phát triển nhưng nay đã bị “nhân tai”. Xã hội “nhân tai” còn thảm họa hơn cả Thiên tai. Những năm qua đảng cs và Nhà nước VN đang tiến hành cuộc vận động “học tập tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”. Từ những sự kiện mới đây và vừa qua đối với tôn giáo, nói chung, Tăng thân Bát nhã Làng Mai, nói riêng,  nhân dân có quyền  đặt câu hỏi-  phải chăng bọn côn đồ, xã hội đen, loại Phật tử giả danh đánh sư, phá chùa  kia là “quả”, sản phẩm, của cuộc vận động, học tập “tấm gương” ấy ?! “Sản phẩm” ấy phải là “quả”, “thành tựu” của cả một hệ thống chính trị nhà nước thẩm quyền chứ không phải là của một nhóm người, của một cấp, một địa phương.  Cuộc vận động học tập ấy dù chỉ là “ăn mày dĩ vãng”, là đòn phép cuối cùng để cứu chế độ nhưng “quả” của nó lại sinh ra những “trái Ác”. Cái Ác ngày càng lộng hành. Cái Thiện đang bị chà đạp. Nhân tính của con người trong xã hội ngày càng bị bào mòn. Cái Ác đang trốc cả cái gốc Thiện căn của con người,  bới cả mầm, đốn cả chồi, diệt đi cả đất sống, nhân –duyên cho cái Nhân, cái Thiện tồn tại, phát triển trong cuộc sống xã hội đất nước. Tăng thân Bát Nhã Làng Mai đang là nan nhân của cái ác. Nhưng trong cuộc đời này có bao giờ cái Ác thắng được cái Thiện đâu. Gieo nhân nào thì sẽ gặt quả ấy!

3. Các tăng thân Bát Nhã Phật giáo Làng Mai tu theo Pháp môn Làng Mai, một pháp môn ra đời không phải ở các nước Đông Phương mà lại ở Tây Phương; không phải ở các chế độ độc tài mà ở các nước dân chủ và phát triển mạnh mẽ ở các quốc gia dân chủ trên thế giới. Pháp môn Làng Mai tự bản thân về tổ chức là dân chủ, sản phẩm của xã hội dân chủ. Tăng thân, tăng đoàn Làng Mai  tu học theo pháp Phật trong tinh thần dân chủ, bình đẳng, nương tựa, hòa ái, huynh đệ. Tăng thân, tăng đoàn là một hình thức tu tập, tu học đã có từ thời nguyên thủy của Phật giáo chứ không phải    mới phát sinh trong hiện tại. Thế giới dân chủ chấp nhận Pháp môn Làng Mai vì sao nhà nước Việt Nam không chấp nhận Pháp môn ấy?. Tăng Thân Bát Nhã Làng Mai đang xin “tị nạn”, tạm cư tại Pháp. Pháp môn Làng Mai không hai, chỉ một. Tăng thân Bát Nhã Làng Mai tu học  theo hình thức tăng thân, tăng đoàn với một tập thể đông người trong tình huynh đệ, nương tựa Phật, Pháp, Tăng; cùng chung một đường tu, một niềm tin, ý chí; bất bạo động; không làm chính trị. Nhà nước Việt Nam sợ tăng thân, ghét tăng đoàn, muốn xé lẻ tăng thân, tăng đoàn Bát Nhã Làng Mai, tiêu diệt tăng thân Bát Nhã vì sợ tăng thân, tăng đoàn ấy sẽ được nhân lên trong cả nước,  cuốn hút mọi tầng lớp nhân dân về với tăng thân tu học, rời khỏi chính trị của đảng, nhà nước. Tăng thân Bát Nhã Làng Mai không làm chính trị nhưng chính trị của Nhà nước cộng sản Việt Nam lại sợ tính không chính trị ấy cùng vớí pháp  tu học theo tăng thân, tăng đoàn của Bát Nhã Làng Mai. Xét về góc độ dân chủ, Tăng thân Bát Nhã Làng Mai đã là một phép thử dân chủ! Nhà nước Việt Nam tự mình đã bộc lộ bản chất không dân chủ!

Những nhà hoạt động chính trị, lãnh đạo chính trị cũng là những con người. Là con người ai cũng phải có cái gốc đạo đức để làm người. Đạo đức vẫn luôn là cái gốc của con người chính trị, của tổ chức những con người chính trị ấy lập nên, chỉ khác, cái tâm, cái bản chất ấy là “ Thiện” hay là “ Ác”.  Cái Thiện luôn thắng cái Ác. Tăng thân Bát nhã Làng Mai nay rời đàn, tạm cư nơi nào đó nhưng chúng ta tin rằng rồi sẽ quay về, tụ lại, nhân lên, phát triển thành những vườn hoa đạo thắm chính trên dãi đất quê hương Việt Nam tự do, dân chủ  một ngày không xa.

© Đàn Chim Việt Online

(1) Rời Phước Huệ, tăng thân Bát Nhã đi về đâu?

(2) Ban Trị Sự Phật giáo Lâm Đồng tố cáo hành vi mạo danh Phật tử khủng bố hung bạo Tăng Ni Cư sĩ chùa Phước Huệ liên tục trong 3 ngày 9, 10, và 11 tháng 12 năm 2009

Phản hồi