WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nguyễn Tường Thụy: Bài tuởng niệm Hoàng Sa và liệt sĩ Hoàng Sa

40-nam-hai-chien-hs

Bài này dự định đọc tại buổi lễ tưởng niệm Hoàng Sa sáng nay, 19/1/2014 nhưng không thể được vì tiếng những chiếc máy cắt đá và tiếng những chiếc loa điện inh ỏi dẹp đám đông và các âm thanh hỗn độn khác ngay dưới chân tượng đài Lê Thái Tổ. Đành đưa lên mạng vậy:

Thưa các quý vị và quý bạn,

Hôm nay, chúng ta họp mặt tại đây để tưởng niệm Hoàng Sa, một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc rơi vào tay ngoại bang, tưởng niệm những chiến sĩ đã ngã xuống Hoàng Sa trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc.

Cách đây 40 năm, ngày 19/1/1974, trong một cuộc giao tranh không cân sức giữa Quân đội VNCH với quân Trung Quốc xâm lược, 74 người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh. Từ đó, toàn bộ quần đảo Hoàng Sa đã rơi vào tay quân xâm lược.

Xin tất cả quay cùng về hướng Biển Đông, tại tọa độ 15°45′ đến 17°15′ độ vĩ Bắc, 111°00′ đến 113°00′ độ kinh Đông để dành 1 phút tưởng niệm Hoàng Sa và các liệt sĩ Hoàng Sa.

Những năm gần đây, sự kiện Hoàng Sa được nhắc lại và lần đầu tiên, nhiều người mới biết đến. Các giá trị dần dần được trả lại đúng bản chất của nó.

- Ngày 24/7/2011, một cuộc biểu tình tại Hà Nội đã tôn vinh những chiến sĩ ngã xuống Hoàng Sa và những chiến sĩ ngã xuống Trường Sa 14 năm sau đó.

- Ngày 27/7/2011, Lễ tưởng niệm chiến sĩ Việt Nam hy sinh trong các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc đã được tổ chức tại Sài Gòn. Buổi lễ đã tri ân tất cả các chiến sĩ hy sinh trong các cuộc chiến chống xâm lược tại biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam, tại Hoàng Sa và Trường Sa.

- Ngày 11/01/2014, Chương trình Minh Triết làm chủ Biển Đông đã họp mặt tại Hà Nội. Chương trình đã công bố các tài liệu:

+ Bản Tuyên bố của Chương trình nhân sự kiện này,

+ Bức Tâm thư gửi các em sinh viên, thanh niên,

+ Bài văn tế tưởng niệm 74 chiến sĩ đã bỏ mình bảo vệ Hoàng Sa,

+ Danh sách 74 chiến sĩ đã bỏ mình bảo vệ Hoàng Sa.

- Ở Hải ngoại, đồng bào Việt Kiều hàng năm đều có những hoạt động tưởng niệm Hoàng Sa, tri ân các liệt sĩ Hoàng Sa.

- Nhân 40 năm sự kiện Hoàng Sa, báo chí Việt Nam đã đồng loạt nhắc đến Hoàng Sa. Nhiều bài báo đã đề cập sự kiện này và nêu danh những chiến sĩ Quân đội VNCH đã vị quốc vong thân ở Hoàng Sa

Những người lính Hoàng Sa đã hiến thân vì Tổ quốc – một sự hy sinh vẻ vang nhất, hơn bất cứ một sự hy sinh nào. Sự hy sinh ấy là một tấm gương cho các thế hệ sau noi theo trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của người Việt Nam.

Những người đã ngã xuống vì Tổ Quốc đều chung trong người dòng máu Lạc Hồng. Các Anh xứng đáng được Tổ Quốc ghi công.

Thưa các quý vị và quý bạn.

Hôm nay, chúng ta họp mặt tại đây để nhắc nhau rằng, không bao giờ được quên nỗi đau Hoàng Sa. Không bao giờ được quên ơn những người chiến sĩ Việt Nam đã ngã xuống trong sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc.

Xin quý vị và quý bạn cùng chúng tôi gọi tên vinh danh và tri ân 74 người con ưu tú của Dân tộc đã anh dũng hy sinh vì Hoàng Sa 40 năm về trước.

1. Trần Văn Ba, Trung sĩ Quân lực VNCH

2. Phạm Văn Ba, Hạ sĩ Quân lực VNCH

3. Vũ Văn Bang, Đại úy Quân lực VNCH

4. Trần Văn Bảy, Hạ Sĩ Quân lực VNCH

5. Thượng sĩ Châu Quân lực VNCH

6. Phạm Tiến Chung, Trung sĩ nhất Quân lực VNCH

7. Nguyễn Xuân Cường, Hạ sĩ Quân lực VNCH

8. Trần Văn Cường, Hạ sĩ Quân lực VNCH

9. Trần Văn Đảm, Trung sĩ Quân lực VNCH

10. Nguyễn Thành Danh, Hạ sĩ nhất Quân lực VNCH

11. Trương Hồng Đào, Hạ sĩ Quân lực VNCH

12. Trần Văn Định, Hạ sĩ Quân lực VNCH

13. Lê Văn Đơn, Trung úy Quân lực VNCH

14. Nguyễn Văn Đông, Hạ sĩ Quân lực VNCH

15. Phạm Văn Đồng, Hạ sĩ Quân lực VNCH

16. Nguyễn Văn Đồng, Trung úy Quân lực VNCH

17. Trung sĩ Đức Quân lực VNCH

18. Nguyễn Văn Đức, Thủy thủ nhất Quân lực VNCH

19. Lê Anh Dũng, Trung sĩ Quân lực VNCH

20. Nguyễn Văn Duyên, Hạ sĩ Quân lực VNCH

21. Nguyễn Phú Hảo, Thượng sĩ Quân lực VNCH

22. Nguyễn Ngọc Hòa, Hạ sĩ Quân lực VNCH

23. Nguyễn Văn Hoàng, Hạ sĩ Quân lực VNCH

24. Vũ Ðình Huân, Trung úy Quân lực VNCH

25. Phan Văn Hùng, Hạ sĩ Quân lực VNCH

26. Võ Thế Kiệt, Thượng sĩ Quân lực VNCH

27. Hoàng Ngọc Lễ, Thượng sĩ Quân lực VNCH

28. Phạm Văn Lèo, Thủy thủ nhất Quân lực VNCH

29.  Phan Tấn Liêng, Thượng sĩ Quân lực VNCH

30. Nguyễn Văn Lợi, Hạ sĩ Quân lực VNCH

31. Dương Văn Lợi, Thủy thủ nhất Quân lực VNCH

32. Ðỗ Văn Long, Hạ sĩ Quân lực VNCH

33. Lai Viết Luận, Trung sĩ Quân lực VNCH

34. Ðinh Hoàng Mai, Hạ sĩ Quân lực VNCH

35. Nguyễn Quang Mến Hạ sĩ Quân lực VNCH

36. Trần Văn Mộng, Hạ sĩ Quân lực VNCH

37. Trung sĩ Nam Quân lực VNCH

38. Nguyễn Văn Nghĩa, thủy thủ nhất Quân lực VNCH

39. Ngô Văn Ơn, Trung sĩ Quân lực VNCH

40. Nguyễn Văn Phương, Hạ sĩ Quân lực VNCH

41. Nguyễn Hữu Phương, Thủy thủ nhất Quân lực VNCH

42. Nguyễn Ðình Quang, Thượng sĩ nhất Quân lực VNCH

43. Lý Phùng Quy, Thủy thủ nhất Quân lực VNCH

44. Phạm Văn Quý, Trung sĩ Quân lực VNCH

45. Huỳnh Kim Sang, Trung sĩ Quân lực VNCH

46. Ngô Sáu, Hạ sĩ nhất Quân lực VNCH

47. Nguyễn Tấn Sĩ, Trung sĩ Quân lực VNCH

48. Thi Văn Sinh, Thủy thủ Quân lực VNCH

49. Ngô Tấn Sơn, Trung sĩ Quân lực VNCH

50. Lê Văn Tây, Hạ sĩ Quân lực VNCH

51. Ngụy Văn Thà, Trung tá Quân lực VNCH

52. Huỳnh Duy Thạch, Đại úy Quân lực VNCH

53. Nguyễn Văn Thân, Hạ sĩ Quân lực VNCH

54. Thủy thủ Thanh Quân lực VNCH

55. Ngô Chí Thành, trung úy Quân lực VNCH

56. Trần Văn Thêm, Hạ sĩ Quân lực VNCH

57. Phan Văn Thép, Hạ sĩ Quân lực VNCH

58. Lương Thanh Thú, Hạ sĩ nhất Quân lực VNCH

59. Thượng sĩ Thọ Quân lực VNCH

60. Phạm Văn Thu, Thủy thủ nhất Quân lực VNCH

61. Ðinh Văn Thục, Thủy thủ nhất Quân lực VNCH

62. Vương Thương, Trung sĩ Quân lực VNCH

63. Nguyễn Văn Tiến, Thủy thủ Quân lực VNCH

64. Nguyễn Thành Trí, Thiếu tá Quân lực VNCH

65 Nguyễn Thành Trọng, Trung sĩ Quân lực VNCH

66. Huỳnh Công Trứ, Hạ sĩ Quân lực VNCH

67. Ðinh Hữu Từ, Thượng sĩ Quân lực VNCH

68. Nguyễn Văn Tuân, Trung sĩ Quân lực VNCH

69. Châu Túy Tuấn, Thủy thủ nhất Quân lực VNCH

70. Nguyễn Văn Vượng, Biệt hải Quân lực VNCH

71. Nguyễn Phúc Xá, trung úy Quân lực VNCH

72. Nguyễn Vĩnh Xuân, trung sĩ Quân lực VNCH

73. Nguyễn Quang Xuân, Trung sĩ Quân lực VNCH

74. Trần Văn Xuân, Trung sĩ Quân lực VNCH

Hoàng Sa luôn luôn và mãi mãi là phần lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam. Hoàng Sa của VN là lẽ tự nhiên như sự hiện diện của Trái Đất trong vũ trụ. Hoàng Sa nhất định sẽ trở về Đất Mẹ.

Các anh hùng, liệt sĩ Hoàng Sa sống mãi trong tâm khảm của người Việt Nam yêu nước.

Nhân dịp này, một lần nữa chúng tôi xin chia sẻ nỗi đau của các gia đình liệt sĩ Hoàng Sa đã phải gánh chịu. Xin bày tỏ lòng biết ơn các gia đình đã cống hiến cho Đất Nước những người con ưu tú. Xin gửi lời chúc năm mới đến các cụ, các ông bà, các bác, các anh chị và các cháu là thân nhân của những con người bất tử đã ngã xuống Hoàng Sa 40 năm trước.

Trân trọng cảm ơn sự có mặt của các quý vị và quý ban.

Nguyễn Tường Thụy soạn thảo

5 Phản hồi cho “Nguyễn Tường Thụy: Bài tuởng niệm Hoàng Sa và liệt sĩ Hoàng Sa”

 1. sói con says:

  Bác Thụy yêu cầu Tổ quốc ghi công cho 74 anh hùng nhưng tôi nghĩ những vị ấy phải được Tổ quốc ghi ơn. Chúng ta tri ân những anh hùng đã ngã xuống vì duy nhất: Việt Nam

 2. HT Thích Sự Thật says:

  Nếu không có gì trở ngại đề nghị bác NT Thụy cho đăng bài “Bài văn tế tưởng niệm 74 chiến sĩ đã bỏ mình bảo vệ Hoàng Sa” trên trang DCV này hoặc trang mạng “lề dân” nào đó cho mọi người được đọc.
  Xin cảm ơn.

 3. HT Thích Sự Thật says:

  Bài viết của bác N.T.Thụy dự định đọc trong lễ tưởng niệm các Liệt sĩ trên Quần đảo HOàng Sa 1974 thật xúc động.
  Rất cảm ơn bác.
  Nhưng tôi thấy những bài viết dài dù hay đến mấy cũng khó truyền tải trong dân gian và sông lâu được. Tôi tài hèn sức mọn không thể viết nổi bài nào nào cả, nhưng có một ý kiến đề nghị: Ai đó có tài văn chương hãy viết bài “Văn tế các chiến sĩ tử chiến anh dũng ở Hoàng Sa” trong dịp này, để lưu lai cho mai sau trong dân gian thì hay biêt mấy.
  Có được bài văn tế như “Văn Tế nghĩa sĩ Cần Duộc” thì sẽ lưu truyền được mãi mãi cho con cháu mai sau.
  Mong lắm thay, các nhà văn nhà thơ hãy ra tay!

 4. NgườiViệtYêuNước says:

  Nhà nước CSVN không muốn nhắc tới cuộc chiến của các chiến sĩ QLVNCH chống lại quân TQ để bảo vệ Hoàng Sa 40 năm trước, ngày 19.01.1974, trong trận đó VNCH có 74 chiến sĩ hi sinh, quân TQ cũng phải gánh chịu thiệt hại rất nặng nề.

  CSVN không chỉ không muốn nhắc nhớ đến, mà còn tìm mọi cách bưng bít không muốn để cho nhân dân và những thế hệ sau biết đến, vì nhắc đến trận chiến này thì không thể quên 74 anh hùng dân tộc và lại càng không thể không đề cao chính nghĩa của VNCH, và như thế thì danh từ “ngụy quân, ngụy quyền” sẽ quay ngược trở về với nhà cầm quyền CSVN.

 5. nguenha says:

  Xin trân trọng bài viết của NTTh! Những người lính dù ở bên Nầy hoặc bên Kia,chết cho Tổ Quốc đều
  có giá trị như nhau ! Cái đáng nói,đáng nguyền rủa ,là những ai đứng đằng sau Sự-hy-sinh đó,để trục lợi,để Vinh than-phì gia,Để Bán nước.!
  “Sống tưởng Công Danh,không tưởng Nước
  Sống lo phú quý,chẳng lo Đời
  Sống mà như thế đừng nên song
  Sống tủi làm chi đứng chật trời !” ( Phan bội Châu).

Phản hồi