4 Phản hồi cho “Lễ kết nạp đảng thời @”

  1. TT says:

    Cháu biết không, chỗ “hang Pác Bó” của cháu là nơi bác trú ẩn nên bác thích nhất!!!!

  2. Duy Trang says:

    Vẫn còn hai mảnh … !!! Chưa triệt để ???

  3. ĐMCS says:

    Đúng là tranh độc của ĐCV. Nó “toát lên sâu sắc tấm gương đạo đức của Bác mà Đảng và Nhân dân ta không cần động não cũng quán triệt toàn diện, triệt để “.

Phản hồi