1 Phản hồi cho “Phiên tòa kangaroo Ba Đình”

  1. tt says:

    Sau khi xử Anh Ba Sàm 5 năm tù giam và bà Nguyễn Thị Minh Thúy 3 năm tù giam, NGuyễn Phú Trọng tuyên bố với dân oan là chính quyền của ta có cả một rừng luật, nhưng vì “dân chủ đến thế là cùng” nên ta đã áp dụng “luật rừng” để kết án những người dám có những ý tưởng trái với đảng!

Leave a Reply to tt