WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thi sáng tác kịch bản phim về Truyện Kiều với giải nhất 200 triệu đồng

Ngày 5/3, Hội Điện ảnh Việt Nam, Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng đã công bố Cuộc thi sáng tác kịch bản phim về Truyện Kiều nhân kỷ niệm Ngày Điện ảnh lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam.

Ban tổ chức sẽ trao một giải đặc biệt trị giá 200 triệu đồng; ba giải khuyến khích mỗi giải trị giá 20 triệu đồng cho các kịch bản xuất sắc nhất.

Ngoài giải thưởng chính thức, còn có các giải thưởng khác của doanh nghiệp và cá nhân yêu điện ảnh như Giải cho tác giả trẻ nhất, Giải cho tác giả nữ xuất sắc.

Đối tượng được tham dự cuộc thi là các nhà biên kịch, nhà văn, nhà báo, nhà hoạt động văn hóa-xã hội và những người yêu thích điện ảnh (kể cả người Việt ở nước ngoài và người nước ngoài), không hạn chế độ tuổi.

Các tác giả được tự do lựa chọn ý tưởng, thể hiện nội dung tư tưởng bằng những giải pháp nghệ thuật và kỹ thuật của riêng mình để xây dựng nên kịch bản phim Truyện Kiều có giá trị nghệ thuật và tư tưởng xứng đáng với nguyên tác của Đại thi hào Nguyễn Du.

Thể loại dự thi là kịch bản phim để sản xuất phim truyện (nhựa) một hoặc hai tập, mỗi tập không quá 90 phút. Kịch bản dự thi phải là các tác phẩm chưa tham gia một cuộc thi hoặc cuộc vận động sáng tác nào khác.

Trên nền tảng Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du, kịch bản phim có thể khái quát một hoặc nhiều giai đoạn lịch sử, sự kiện, nhân vật.

Ban tổ chức nhận kịch bản đến ngày 15-1-2011 theo địa chỉ: Thường trực Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác kịch bản phim Truyện Kiều, Địa chỉ: số 57/97 Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội. Điện thoại: 04.38358047, Fax: 04.38359896.

Thời gian dự thi là từ 15/3/2010 đến 15/1/2011. Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức trang trọng trong khuôn khổ hoạt động Ngày Điện ảnh Việt Nam 2011 và Lễ trao giải Cánh Diều vàng 2010.

Theo Vietnamplus.

Phản hồi