WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cách mạng Việt Nam chín muồi?

Cách mạng chín muồi?

 

Báo cáo Nhân Quyền Việt Nam

Cùng ngày Khối 8406 kỷ niệm Đệ Ngũ Chu Niên, 8 tháng 4 năm 2011, Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ cũng cho phát hành Bản Báo Cáo Về Tình Hình Nhân Quyền tại Việt Nam. Bản Báo Cáo sau đó đã được chính thức đưa lên Trang Mạng của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ Tại Hà Nội.

Mở đầu Bản Báo Cáo giới thiệu: “Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam , …, là một nhà nước độc tài do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo… Lần bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội gần đây nhất được tiến hành vào năm 2007. Tuy nhiên, cuộc bầu cử đã không diễn ra tự do và công bằng vì tất cả các ứng cử viên đều đã được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chọn lựa và thẩm tra…” Bản Báo Cáo đã mở đầu không một chút ngọai giao, đúng hơn là khai chiến với chế độ độc tài cộng sản Việt Nam . Chính Phủ Hoa Kỳ chính thức đặt vấn đề về sự tồn tại chính danh của giới cầm quyền Hà Nội.

Trang 23 của Bản Báo Cáo về Quyền thay đổi chính phủ của công dân viết: “Hiến pháp không cho người dân được quyền thay đổi chính phủ một cách hòa bình và người dân cũng không được tự do lựa chọn, thay đổi các luật cũng như (thay đổi) những quan chức đương nhiệm.” Trong khi mùi hương của Cách Mạng Hoa Lài đang tỏa đến Việt Nam dùng lời lẽ như thế chẳng khác nào Chính Phủ Hoa Kỳ chính thức kêu gọi dân Việt nếu muốn thay đổi thì phải làm cách mạng lật đổ độc tài cộng sản.

Bốn mươi trang của bản Báo Cáo trình bày chi tiết tình hình chính trị tại Việt Nam . Đúng hơn là đây là bản Cáo Trạng lên án những kẻ cầm quyền tại Hà Nội. Đọc xong bản Cáo Trạng người viết thấy ngay Chính Phủ Hoa Kỳ đang chiếu đèn pha vào chế độ cộng sản Việt Nam một chế độ đang trong hồi dẫy chết. Bài viết này xin ngắn gọn liệt kê sự kiện và phân tích hiện tình Việt Nam .

Cách mạng Việt Nam chín muồi?

Nhìn chung, thế giới ngày nay là thế giới tự do và dân chủ. Nói thế không sai vì càng ngày càng nhiều dân tộc đứng lên giành lại quyền làm người, quyền tự quyết dân tộc. Các quốc gia Á Châu, Nam Mỹ, Liên Xô, Đông Âu, rồi Bắc Phi Trung Đông đều đã lần lượt đứng lên. Cộng sản Việt Nam là một trong vài quốc gia độc tài còn sót lại và càng ngày càng bị cô lập bởi đại khối quần chúng sẵn sàng đứng lên làm cách mạng dân quyền.

Diễn đàn Đàn Chim Việt đang làm một cuộc thăm dò với câu hỏi “Hiện nay tình hình Việt Nam có đủ chín muồi cho một cuộc biểu tình ôn hòa hay chưa ?” Với 1350 ngừơi trả lời có trên 44 % cho biết “Có”, 24 % trả lời “Chưa”, 20 % trả lời “Chưa nhưng sẽ xảy ra trước Đại Hội lần thứ 12”. Chỉ có 12 % số người trả lời “không bao giờ”.

Diễn đàn Dân Luận cũng đang thực hiện một cuộc thăm dò tương tự, câu hỏi được đặt ra là “Bạn có muốn thấy một cuộc cách mạng Hoa Đào tại Việt Nam ?” Với 1487 người trả lời thì 72% cho biết “Rất muốn, tôi sẽ tham gia với tất cả khả năng của mình”.

Phân tích kỹ hiện tình kinh tế, biển đông và chính trị sẽ giúp chúng ta tin rằng cách mạng Việt Nam đã chín muồi và sẽ xẩy ra bất cứ lúc nào.

Kinh tế Việt Nam- trái dưa hấu Trung Quốc

“Trung Quốc: Dưa Hấu Nổ Như Mìn” là tựa đề bản tin việc nông dân Trung Quốc chạy theo đồng tiền sử dụng các lọai thuốc tăng trưởng bón thúc cho dưa đến độ các trái dưa phát triển một cách bất bình thường nổ như mìn.

Một nền kinh tế cũng thế nếu để phát triển tự nhiên sẽ tạo ra những sản phẩm có giá trị bền vững. Để phát triển nhanh hơn chúng ta có thể thêm vốn, thêm nguyên nhiên vật liệu, thêm lao công, thay đổi kỹ thuật hay phương cách sản xuất. Nhưng nếu tận dụng tài nguyên quốc gia, ra sức vay nợ thế giới, bóc lột nhân công chỉ để tập trung vỗ béo cho các doanh nghiệp quốc doanh như Vinashin, thì kết quả như những trái dưa hấu nổ như mìn.

Tuần qua, Diễn Đàn BBC đưa tin “Chủ nợ của Vinashin cảm thấy bị lừa”, theo bài thì giới chủ nợ ngày càng thất vọng về việc Vinashin không trả được nợ trong khi nhà cầm quyền cộng sản lại không hề quan tâm đến các khỏan nợ do họ đã đứng ra bảo lãnh. Giới chủ nợ thất vọng đã bị giới cầm quyền Hà Nội lừa và hậu quả đương nhiên là chẳng ai muốn cho Việt Nam vay và nếu họ có cho vay thì cũng lấy khỏan lời cắt cổ để bù cho khỏan đã bị lừa.

Nhiều quốc gia trước đây viện trợ cho Việt Nam nay cho rằng Việt Nam đã vượt qua ngưỡng cửa nghèo đói nên quyết định ngừng viện trợ. Buộc lòng trước Hội nghị Thường niên Ngân Hàng Phát Triển Á Châu, Nguyễn Tấn Dũng phải tuyên bố “Việt Nam vẫn là một nước nghèo”. Nguyễn Tấn Dũng chưa nói hết lời đã nhận ngay lời khuyên của ông Haruhiko Kuroda Chủ tịch Ngân Hàng Phát Triển Á Châu “Các nhà hoạch định chính sách cần cân nhắc cẩn trọng các biện pháp kiểm soát lạm phát bởi những công dân nghèo nhất trong các quốc gia sẽ là đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi điều này”. Đúng như lời ông Haruhiko Kuroda nhận xét tăng trưởng kiểu cộng sản Bắc Kinh và cộng sản Hà Nội thì mọi quyền lợi quốc gia đều lọt vào tay quan chức cầm quyền cộng sản, bọn chúng ngày một giàu hơn, trong khi ấy dân đen thì càng ngày càng trở nên nghèo khó.

Theo các con số thống kê chính thức được đưa lên mạng Công Ty Kiều Hối Đông Á thì nguồn tiền người Việt hải ngọai gởi về nước đang càng ngày càng ít đi: “lượng kiều hối chuyển về nước qua các Ngân Hàng Thương Mãi trên địa bàn tháng 2/2011 ước giảm 17,6% so với tháng 1/2011… tháng 4/2011 chỉ đạt khoảng 367,6 triệu USD, giảm 19,6% so với một tháng trước đó”. Bài báo không cho biết con số tháng 3 giảm hay tăng bao nhiêu phần trăm.

Còn ngọai tệ kiếm được từ việc tận khai nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là nguồn dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam cũng đang gặp muôn vàn khó khăn. Số là thềm lục địa Việt Nam lại nằm trong tầm kiểm sóat của Hải Quân Trung Cộng. Trong khi ấy Bộ Chính Trị đảng Cộng sản Việt Nam lại luôn cần sự bảo hộ của Trung cộng. Quyền lợi của Việt Nam đã được đặt bên dưới sự tồn tại của đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên việc khai thác tài nguyên trong thềm lục địa Việt Nam đang gặp vấn đề nghiêm trọng.

Xuất cảng dầu thô là nguồn mang lại nhiều ngọai tệ nhất cho Việt Nam. Bản tin của Bloomberg và Dow Jones viện dẫn các số liệu của Tổng Cục Thống Kê cho biết mức thâm hụt thương mại của Việt Nam trong tháng 5 đã tăng tới mức cao nhất trong 17 tháng qua.

Không mựơn được, không xin được, không nhận được tiền từ hải ngọai gởi về, không khai thác được tài nguyên, không thặng thu từ xuất khẩu nhà cầm quyền cộng sản đâm ra thiếu ngọai tệ để nhập khẩu. Không tiền mua nhiên, nguyên, vật liệu để đáp ứng cả nhu cầu tiêu thụ lẫn nhu cầu cho sản xuất, nền kinh tế Việt Nam đang bước vào thời kỳ đại khủng hỏang.

Để có ngân khoản nhập khẩu, Việt Nam phải khuyến khích xuất khẩu bằng cách liên tục phá giá tiền đồng. Phá giá đồng tiền lại dẫn đến lạm phát. Cũng do thiếu khả năng quản lý tiền tệ lạm phát tháng vừa qua đã tăng đến 20 % hằng năm.

Lạm phát phi mã và điều kiện làm việc nặng nhọc khiến các cuộc đình công xảy ra ngày càng nhiều. Chỉ trong ba tháng đầu năm nay, trên toàn quốc xảy ra 220 cuộc đình công, chủ yếu tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Theo ông Mai Đức Chính, Phó Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết: “Mức lương công nhân làm việc tại các nhà máy, doanh nghiệp – nhất là ở các doanh nghiệp dệt may – hiện chưa thỏa đáng và mới đáp ứng 60% nhu cầu cuộc sống tối thiểu của người công nhân”. Càng ngày càng nhiều công nhân tham dự các cuộc đình công, có cuộc thu hút hàng chục nghìn người và kéo dài nhiều ngày.

Lạm phát phi mã, thu nhập thấp, điều kiện lao động khó khăn còn dẫn đến việc công nhân bỏ việc hàng loạt. Tại Việt Nam bỏ việc đồng nghĩa với thất nghiệp dài hạn.

Ngày 26/5/2011 vừa qua, Báo Giao Thông Vận Tải có đăng bài “Vinamotor lao đao vì lãi suất quá cao”. Bài báo cho biết: “Mức lãi suất cho vay của các ngân hàng từ 21 – 25% hằng năm đã khiến các doanh nghiệp thành viên của Vinamotor phải cầm cự sản xuất. Các doanh nghiệp đều cho rằng, mức lãi suất quá cao như vậy có bán được hàng cũng chẳng có lãi, có khi càng bán càng lỗ nên chỉ sản xuất cầm chừng.” Tin về sản xuất của hãng Vinamotor cũng là tin chung cho cho các doanh nghiệp đang họat động trong nền kinh tế cộng sản Việt Nam.

Nhà nước cộng sản Nguyễn Tấn Dũng đang gào thét quyết tâm ổn định kinh tế vĩ mô. Càng quyết tâm thì lạm phát càng phi mã, ngọai tệ càng thiếu, lãi suất càng cao, tiền đồng càng mất giá, lương công nhân càng thấp, sản xuất càng trì trệ và nạn thất nghiệp càng tăng nhanh. Mọi vấn đề đang dồn dập xảy ra cũng chỉ vì đảng Cộng sản đã sao chép mô hình Trung Quốc. Một mô hình theo hai hướng ngược nhau: tăng trưởng kinh tế và đàn áp chính trị. Càng tăng trưởng càng ra tay đàn áp người dân. Kết quả là kinh tế Việt Nam như những trái dưa hấu Trung Quốc những trái dưa hấu đang nổ như mìn.

Phát triển bền vững

Xây dựng kinh tế là xây dựng quan hệ giữa người với người. Căn bản của kinh tế là để phục vụ con người để xã hội mỗi ngày một thăng tiến hơn. Muốn có một nền kinh tế một xã hội bền vững phải xây dựng dựa trên đạo nghĩa. Mỗi người sống nương tựa vào nhau, tin tưởng lẫn nhau và cố gắng lao động cho mình, cho xã hội. Một xã hội mà người giàu biết chia sẻ cho người nghèo, cho người họan nạn, cho người tàn tật mới đúng là một xã hội phát triển bền vững.

Trên sáu mươi năm qua, đảng Cộng sản một mặt áp đặt tư tưởng cộng sản Mác Lê Stalin Mao để xây dựng nhà nước độc tài, mặt khác họ hủy họai căn bản đạo lý dân tộc, hủy họai nền tảng kinh tế, xã hội Việt Nam . Kinh tế Việt Nam ngày nay là kiểu kinh tế rừng rú, đảng bóc lột người, người bóc lột người.

Trong một nền kinh tế thị trường, người họach định kinh tế cần nhìn xa trông rộng biết đầu tư vào con người vào giáo dục, vào sức khỏe, vào huấn nghiệp, vào môi trường, vào pháp luật… các họach định pháp triển vi mô kể trên gần như bị đảng Cộng sản bỏ quên.

Quan trọng nhất là giáo dục. Nhưng đến nay thay vì xây dựng một nền giáo dục dân tộc nhân bản đảng Cộng sản vẫn cố bám chặt lấy phương cách giáo dục cộng sản chỉ nhằm mục đích đào tạo con người phục vụ bộ máy cầm quyền.

Người họach định kinh tế cần phải nhìn ra những sai sót của kinh tế thị trường để từ đó điều chỉnh những bất công xã hội. Một xã hội với khỏang cách chênh lệch về mọi mặt, những giải pháp vay nợ, tận dụng tài nguyên, bót lột con người như đang áp dụng tại Việt Nam không thể coi là một xã hội phát triển bền vững. Tầng lớp lãnh đạo cộng sản lại vừa tàn ác, vừa tham lam, vừa độc tài ngu dốt thế nên càng thay đổi càng đưa Việt Nam đến bờ vực thẳm.

Đàn sâu Cộng Sản

Không đạo nghĩa, độc tài và quyền lực biến đảng Cộng sản thành một bầy sâu. Trương Tấn Sang Thường trực Ban Bí thư Đảng đã phải xác nhận: “Một con sâu đã nguy hiểm huống gì một bầy. Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là ‘chết’ cái đất nước này”.

Vietnamnet còn đưa tin Trương Tấn Sang: “nhấn mạnh mục tiêu trước mắt là sửa đổi cơ chế, thể chế và tổ chức chỉ đạo… khẳng định với cử tri sẽ không loại trừ bất cứ sự thay đổi nào, rà soát tất cả các khâu, thể chế nào, tổ chức nào, con người nào chưa đáp ứng được mục tiêu đẩy lùi tham nhũng, lãng phí đều phải thay đổi.”

Quốc nạn tham nhũng là hệ quả của độc tài đảng trị. Muốn đẩy lùi tham nhũng thì phải thay đổi thể chế độc tài cộng sản bằng một thể chế tự do dân chủ. Khi thế giới đang cô lập độc tài cộng sản và quần chúng đang đứng dậy thì lời phát biểu trên làm một số người tin rằng Trương Tấn Sang có thể sẽ trở thành một Yetsin Việt Nam . Có người thực tế hơn cho rằng Sang vẫn chỉ là một con sâu trong đàn sâu cộng sản mà lại là con sâu đầu đàn.

Sáu mươi năm qua đảng Cộng sản luôn gắn liền với tội ác. Bạo lực cách mạng và độc quyền đảng trị vẫn là chủ trương và đường lối của “đảng”. Ngày nay nhiều đảng viên đã nhận ra và muốn tách đảng Cộng sản ra thành hai hay thành nhiều đảng nhỏ. Chính những người này đã nhận ra cộng sản là tội ác và chủ trương của đảng này không thể được chấp nhận trong sinh họat dân chủ. Trương tấn Sang có tòan quyền chọn lựa để đi vào lịch sử Việt Nam như một Yetsin Việt Nam hay như lòai sâu mọt chuyên phá họai quốc gia.

Theo Tàu bán nước: Tội không thể tha thứ.

Trong vài tháng qua Phong Trào Tuổi Trẻ Yêu Nước đã nở rộ từ Nam chí Bắc. Nhiều truyền đơn được rải trong đó có cả tiếng Tàu.

Sáu mươi năm cầm quyền đảng Cộng sản đã bán Hòang Sa, bán Trường Sa, bán Ải Nam Quan, bán Bản Giốc, bán lãnh thổ lãnh hải cha ông để lại cho giặc Tàu xâm lược. Để tiếp tục cầm quyền Bộ Chính Trị đảng Cộng sản lại tiếp tục ươn hèn với giặc.

Giữa tháng 5, Trung cộng ra lệnh cấm đánh cá trong vùng biển Hòang Sa Trường Sa. Ngày 18/5/2011, hai ngư dân Việt đã bị Trung cộng bắn trọng thương. Ngày 19/5 lại một tầu đánh cá Việt Nam bị Trung cộng đánh cướp. Sáng ngày 26/05, ba tàu giám sát hàng hải của Tầu đã vào sâu trong hải phận Việt Nam uy hiếp và phá hoại thiết bị của tàu khảo sát Bình Minh 02 thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia PetroVietnam. Ngày 31/5, tàu Viking 2 đang khảo sát địa chấn trong thềm lục địa Việt Nam lại bị hai tàu Trung cộng quấy phá.

Địa điểm các tàu Việt Nam bị tấn công lại rất gần quân cảng Cam Ranh, thuộc địa bàn quản lý của Vùng 4 Hải quân, nơi đang tập trung những tàu chiến hiện đại nhất binh chủng Hải quân, làm nhiệm vụ bảo vệ quần đảo Trường Sa, đồng thời cũng rất gần sân bay Thành Chơn (còn gọi là Căn cứ Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận), nơi đang tập trung những máy bay hiện đại nhất của binh chủng Không quân, luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ chi viện cho quần đảo này. Thế mà Bộ Chính Trị của đảng Cộng sản Việt Nam đã không dám cho lệnh Quân Đội được chu tòan nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh hải Việt Nam . Các phản ứng chính thức cũng vô cùng yếu ớt, khiết nhược. Thật một lũ hèn.

Ông Dương Danh Dy – nguyên Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Đông, Trung Quốc cho biết trong trường hợp Trung Quốc tiếp tục vi phạm lãnh hải Việt Nam, đảng Cộng sản cần phải thể hiện cho phía Trung Quốc biết rằng: “những hành động ngang ngược, trắng trợn như thế là không thể chấp nhận được và nếu tái diễn, Việt Nam sẽ có những hành động quyết liệt hơn… đưa hải quân ra bảo vệ, chứ không thể để họ thích vào vùng biển của chúng ta làm gì cũng được”.

Nhà cầm quyền Trung cộng thì vừa ăn cướp vừa la làng. Các cơ quan truyền thông như được sửa sọan trước đồng lọat lên tiếng công kích Việt Nam xâm phạm lãnh lãnh hải Trung Hoa. Theo dõi thông tin phía Trung cộng tạo ra một dư luận: “để duy trì sự tồn tại của đảng Cộng sản, Bộ chính trị Việt cộng đã bán đứng lãnh hải do ông cha ta để lại”.
Thử thách lần này cho thấy sự hèn nhát không dám hành động của đảng Cộng sản Việt Nam . Điều này không có nghĩa sẽ tránh được chiến tranh. Quân Tàu có thể nổ súng trước. Hải Quân Việt Nam cũng có thể nổ súng vì không thể mãi chịu ươn hèn như Bộ Chính Trị Đảng. Chiến Tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Đa số người Việt hải ngọai chỉ chấp nhận một chính quyền Việt Nam do dân bầu trong một cuộc bầu cử công bằng và tự do. Vì thế nếu chiến tranh xẩy ra giải pháp để cho chế độ cộng sản Việt Nam sụp đổ vẫn là một giải pháp được đại đa số người Việt hải ngọai tin theo.

Qua một cuộc thăm dò ý kiến trên Mạng Tin tức hằng ngày, một mạng có nhiều độc giả sống tại miền Bắc Việt Nam . Với gần 700 người trả lời, kết quả cũng cho thấy trên 53 % đồng ý “để cho chế độ cộng sản Việt Nam sụp đổ rồi tính sau”, có thêm 8 % độc giả “không ủng hộ chính quyền cộng sản”. Thế mới biết lòng dân đã đến lúc – chỉ còn con đường Cách Mạng và Cách Mạng đã chín muồi.

Việc Trung quốc liên tục công khai xâm phạm lãnh hải Việt Nam đã tạo làn sóng phẫn nộ ngày càng gia tăng trong dư luận quần chúng Việt Nam. Một số công ty du lịch đã có thái độ dứt khóat không cung cấp dịch vụ du lịch cho người Trung quốc, cũng như chính thức thông báo tẩy chay các tour đi du lịch Trung Quốc.

Ngày lịch sử 5 tháng 6 năm 2011

Sự phẫn nộ của người dân đã lên đến cao điểm. Chỉ vài ngày trước đây Nhóm blogger Nhật Ký Yêu Nước đã lên tiếng kêu gọi một cuộc biểu tình tuần hành trước tòa đại sứ Trung cộng ở Hà Nội và Tổng lãnh sự ở Sài Gòn. Ngày hôm nay ước tính từ 3 đến 7 ngàn người Sài Gòn và 1 đến 2 ngàn dân Hà Nội đã xuống đường lên án hành động hiếu chiến của Trung cộng. Cuộc biểu tình cũng ngầm phản đối sự đê hèn của Bộ Chính Trị đảng Cộng sản Việt Nam và thách thức Bộ Chính Trị đảng Cộng sản phải quay về với Tổ Quốc với Dân Tộc giữ gìn mảnh đất cha ông đã đổ bao xương máu xây dựng.

Có thể lên đến 80 phần trăm số người tham dự là thanh niên, sinh viên học sinh. Khi lời kêu gọi được phát đi, một thông báo của Trường Đại học Công nghiệp, thuộc Bộ Công Thương, ở Sài Gòn, đã đe dọa sinh viên không được tham gia vào cuộc biểu tình và nhà trường sẽ kiểm tra giám sát mọi hoạt động của sinh viên liên quan đến cuộc biểu tình. Trước cuộc biểu tình ít ngày công an cộng sản đã bắt giam blogger Người Buôn Gió và Blogger Mẹ Nấm vì sợ họ sẽ xuất hiện trong cuộc biểu tình. Nhiều người đã từng tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc vào năm 2007 đều bị công an mời lên làm việc để đe dọa không được tham gia cuộc biểu tình. Công an cộng sản cũng đã bằng mọi cách ngăn chận những người muốn tham dự biểu tình.

Thế nhưng đảng Cộng sản lại đang lọt trong một tình thế bị động vô cùng tiến thóai lưỡng nan. Nếu xuống tay đàn áp cuộc biểu tình thì chảng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ vài tuần lễ trước đây, một thanh niên đã đi xe máy tới vườn hoa đối diện Đại sứ quán Trung cộng tại Hà Nội. Người thanh niên này tung băng rôn mang dòng chữ chống lệnh đánh bắt cá của Trung cộng rồi châm lửa đốt chiếc xe máy của mình. Sẽ có thêm nhiều những phản ứng cá nhân như thế trước khi dẫn đến những cuộc bạo động để lật đổ chế độ cộng sản.

Mặt khác đảng Cộng sản vốn bản chất tay sai bán nước mà ông chủ Trung Hoa lại là một ông chủ bá quyền. Cuộc biểu tình này chỉ để thử xem phản ứng của Bộ Chính Trị Cộng sản ra sao. Khi Hòang Sa, Trường Sa, thềm lục địa Việt Nam vẫn bị Trung cộng lấn chiếm thì các cuộc biểu tình sẽ liên tục xảy ra, sẽ đông hơn, sẽ kéo dài hơn và sẽ khó kiểm sóat hơn.

Bất ổn ngọai giao, bất ổn kinh tế, bất ổn biển đông và bất ổn chính trị sẽ rút ngắn ngày Việt Nam có Tự Do. Nhiều cuộc biểu tình sẽ dẫn đến cuộc Cách Mạng Dân Quyền giải thể chế độ cộng sản.

Người Việt Hải Ngọai làm được gì?

Để chính phủ Hoa Kỳ bật đèn pha vào chế độ cộng sản qua Bản Cáo Trạng Nhân Quyền 8-4-2011, là nỗ lực vận động của cộng đồng người Việt Hải Ngọai, đặc biệt là cộng đồng Hoa Kỳ và nhất là của các thành viên đã dành nhiều nỗ lực vận động chính giới Hoa Kỳ.

Người Việt sống ở Hải Ngọai cũng liên tục tổ chức các cuộc biểu tình để biểu lộ quyết tâm giải thể cộng sản để giữ gìn vẹn tòan lãnh thổ và xây dựng lại một Việt Nam tự do dân chủ. Ngày hôm qua 04 / 06 /2011, đồng bào Nam California Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc biểu tình phản đối những hành động xâm phạm lãnh hải Việt Nam trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles.

Riêng tại tiểu bang Victoria Úc Châu, vào ngày 12/6/2011 sắp tới Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria sẽ tổ chức một cuộc biểu tình tuần hành với tiêu đề là “Vinh Danh Cờ Vàng – Giải Thể Cộng Sản Việt Nam”. Đòan biểu tình sẽ phát xuất từ Federation Square , tuần hành vào giữa trung tâm thành phố Melbourne tiến về Quốc Hội Victoria trao Thỉnh Nguyện Thư. Chi tiết của cuộc biểu tình là:

Địa điểm tập họp: Federation Square (đối diện ga xe lửa Flinder)
Ngày                    :  Chủ nhật 12-6-2011
Giờ tập trung       :  10  giờ sáng

Sự hiện diện đông đảo của chúng ta sẽ nói lên nguyện vọng của người Việt luôn luôn ước mong và đấu tranh để tự do dân chủ sớm đến với dân tộc Việt Nam. Nếu bạn có điều kiện rất mong gặp bạn trong cuộc biểu tình.

Thời điểm đang đến. Cách Mạng Dân Quyền đang đến cho Việt Nam. Tương lai của đất nước tùy thuộc vào sự đóng góp của chúng ta ngày hôm nay. Biểu tình, biểu tình và biểu tình chính là phương cách để thực hiện Cách Mạng. Xin đến với nhau với quyết tâm Việt Nam phải có Dân Chủ, Việt Nam phải có Tự Do.

5/6/2011, Melbourne, Úc Đại Lợi

Nguyễn Quang Duy

8 Phản hồi cho “Cách mạng Việt Nam chín muồi?”

 1. no name says:

  Chưa chín muồi đâu, thử đi lên google mà gõ” bạn nghĩ gì về Đảng CSVN, còn 1 đống người “yêu” Bác dữ dội kia kìa=.=
  Muốn cách mạng, trước tiên dân ta phải đồng lòng, không thể có tình trạng có những người tỉnh bơ đứng ngó hay khăng khăng ” bọn bây là phản động”, ” ĐCSVN” tuy có sai sót những vẫn là thánh…( tóm lại là những tư tưởng tương tự như vậy đó…)
  Mà có thật thì cũng phải suy đi tính lại kĩ: 1./trong lúc làm Cm, lỡ tên TQ đục nước béo còn nhảy vào luôn thì sao? 2./ Sau Cm, nhà nước ntn, ai lãnh đạov.v…
  Tôi nghĩ, giờ phải tích cực tuyên truyền, đồng lòng mọi người dân, …

 2. NhatLong says:

  Cach mang va dan chu Phat trien va thinh vuong la nhung khai niem hoan toan khac nhau va khong phai luc nao cung song hanh voi nhau .Nhieu nuoc dan chu nhu cung khong phat trien . nhieu nuoc khong dan chu nhung van phat trien va thinh vuong . Thuc su thi Vet nam se co Cach mang nhung la mot cuoc Cach mang em tham .chuyen doi dan tu Ythuc he Cong san sang Ythuc he dan chu . Cach mang khong phai la su keu gao noi day lat do chinh quyen nay no .sau 20 nam nua khi Y thuc he Cong san duoc chuyen doi dan dan sang Y thuc he Dan chu thi Vn se co Da dang va Bau cu tu do . nhung se khong co bat ki cuoc noi day nao nhu moi nguoi van keu goi .Ok

  • Timsuthat says:

   Bạn NhatLong: Tuy bạn nhận định sai khi nói là ý thức hệ mà VN đang theo là CS (và sẽ thay đổi theo dân chủ êm thắm trong 20 năm nữa), tôi hiểu ý bạn và thực sự là mọi người đều mong mỏi điều đó từ thời “đổi mới”. (CS và Tư Bản là ý thức về kinh tế mà VN thì đang đi nửa đường; Dân Chủ, Cộng Hòa, Toàn Trị, Quân Chủ Lập Hiến, v.v. là hệ thống chính trị mà VN là dạng Độc Đảng Toàn Trị).

   Nếu như mọi phát triển tốt đẹp từ khi đổi mới thì đã không có vấn đề (người dân có thể hy sinh quyền chọn lựa lãnh đạo, hy sinh các tự do không hại đến phát triển), nhưng ĐCSVN không có tài đức – điều rất cần thiết trong chính thể Độc Đảng Toàn Trị – để xây dựng xã hội VN tốt đẹp.

   ĐCSVN đã có “tài đánh giặc” – đuổi Pháp, Nhật, Mỹ – để thống nhất đất nước (công/tội của ĐCSVN thực hay hư trước “đổi mới” tôi tạm bỏ qua hết), nhưng 25 năm đã đủ để mọi người thấy tiến trình ra sao mà nhận định sửa đổi. Và đã có thể kết luận rằng ĐCSVN không có “tài xây dựng” – nó rất khác với tài đánh giặc. Do đó VN vẫn tụt hậu với quá nhiều vấn nạn quan trọng về kinh tế, xã hội, môi trường – nó dẫn đến tình trạng nguy hiểm an ninh quốc phòng như hiện nay.

   TQ đã có tài xây dựng (ít nhất về phần kinh tế, quân đội) vì sau khi dừng chiến tranh Triều Tiên, trong suốt thời gian CSVN đánh Mỹ dùm họ, họ đã có dịp thay đổi lãnh đạo để lớp sau này, với học thức tương đối khá và hướng dẫn của Đặng Tiểu Bình, đã biết dùng tài năng trí thức mọi nơi về để xây dựng TQ. ĐCSVN đã không làm được điều này.

   Như các triều đại quân chủ độc tài phong kiến không đủ tài/đức để xây dựng quốc gia, chế độ này phải “được” lật đổ hoàn toàn thì VN mới có hy vọng. Đây là nhận xét khách quan theo khoa học chính trị, xã hội, và lịch sử chứ không phải trên căn bản thù hằn, ghét giận cá nhân. Càng để lâu, quyền lợi tập trung trong đảng, truyền từ đảng viên bố tới đảng viên con chỉ mục nát thêm cái nhà VN.

 3. Đỉnh, bải viết tuyệt đỉnh tức là trên cả tuyệt vời. Không chỉ có người dân thường mà cả quân đội, công an, giới trí thức, công chức nhà nước cũng nhiều người chán gét chế độ cộng sản VN tham tàn. Một đống rơm đã khô kiệt chỉ cần hơi lửa là bùng cháy không gì ngăn nổi. Hỡi toàn thể đồng bào hãy doàn kết không phân biệt trong nước hay Việt kiều hãy đồng lòng giờ G đã đến.

 4. Buipham says:

  MỘT CUỘC CÁCH MẠNG KHÔNG CẦN CÓ NGƯỜI LÃNH ĐẠO …,!!!

  Từ năm 1979 Trung Quốc đã dùng bạo lực quân đội tấn Công các tỉnh biên giới phía Bắc ,giết hại Dân lành , cướp bóc dã man với một câu nói khinh bỉ ” dạy cho VN một bài học ” …Đảng và nhà nước vẫn cúi đầu quỵ luỵ……

  Tiếp theo đó , nhận rõ được sự yếu hèn của ĐCSVN và NHÀ NƯỚC VN tập đoàn lãnh đạo Bắc Kinh lần lược tỏ Thái độ hung hãn đánh đảo Gác Ma , nhổ cột mốc biên giới ngang nhiên lấn đất …..Đảng và nhà nước ta vẫn tiếp tục cúi đầu quỵ luỵ ….

  Năm nay 2011 .Trung Quốc tiếp tục ngang ngược tung chiến dịch Vẽ đường lưỡi bò xâm chiếm lãnh hải VN , cướp bóc cùng trấn lột ngư phủ VN  ,ra lệnh cho tàu bè VN không được phép hoạt động trong vùng biển của VN …..Đảng và nhà nước ta lại vẫn tiếp tục cúi đầu …cúi đầu và…quỵ luỵ…

  Hôm nay . Một tờ báo của Trung Quốc đã nhục mạ Dân tộc VN xem Đảng và Nhà nước như ” Một đứa trẻ hư đốn Cần phải được dạy dổ “. ….!!!

  Nhà nước VN cùng Đảng CSVN suốt 32 năm qua cuối đầu quỵ luỵ đàn anh TQ . Lại nhẫn tâm bịt miệng tiếng nói Tự ái Dân tộc ,bắt bớ tù đày những phần tử yêu nước…Đây là hành động tiếp tay cho giặc không thể nào người VN chấp nhận được …

  Một nhà nước nhu nhược được lãnh đạo bởi một Đảng ta nhu nhược đi ngược lại quyền lợi Dân tộc ắt phải bị tiêu vong …..

  Một cuộc cách mạng Dân tộc chắc chắn đang xảy ra mà không Cần có người lãnh đạo . 

  Một cuộc cách mạng Tự phát dựa vào kỷ thuật truyền thông hiện đại sẽ quy tụ nhanh chóng sức mạnh quần chúng

  Người lãnh đạo và thành phần lãnh đạo cho tương lai sẽ được lựa chọn khi cuộc cách mạng Dân tộc sắp sửa thành Công …Đây chính là những khuôn mặt thật sự được quần chúng tin tưởng trong suốt quá trình diễn biến của cuộc cách mạng vì Dân tộc VN ….

  Chúng ta hãy hy vọng . Hãy tiếp tục xuống đường . Hãy góp một bàn tay cho cuộc cách mạng vì Dân tộc VN ,vì tương lai của con cháu chúng ta có dịp ngẫng cao đầu cùng thế giới ……..

  Một cuộc cách mạng mang tinh thần Tự nguyện không Cần LÃNH ĐẠO …..!!!
       ………………………………………………

  • Timsuthat says:

   Không cần lãnh đạo.

   Tôi đồng ý! Như cuộc cách mạng ở Egypt, đừng đưa lãnh đạo ra để họ nắm đầu thủ tiêu và cách mạng sẽ do đó bị thất bại. Hãy tiếp tục xuống đường đòi ĐCSVN phải giải tán, chính quyền phải từ chức và lập một chính phủ mới do nhân dân bầu. Dùng social network, lúc hiện lúc tan, để tổ chức biểu tình cho đến khi quân đội phải bước vào làm chính phủ tạm thời, giữ an ninh quốc gia và tổ chức chính thể mới. Lãnh đạo sẽ là người do dân bầu lên sau khi ĐCSVN giải tán.

 5. Vũ duy Giang says:

  Vẫn còn có người ngồi dưới gốc cây,hít mùi”hoa nhài Á Rập”(thêm “muồi”Vịt Tiềm?!),và há mồm đợi quả táo Tầu chín”muồi”rơi xuống để hưởng thụ!

  Vừa”cõng rắn TQ cắn gà nhà VN”(“vì CHIẾN TRANH xẩy ra,GIẢI PHÁP để cho CSVN xụp đổ”), vừa bắt chước VC nói dối:”Qua 1 cuộc thăm dò ý kiến trên mạng Tin TỨC hàng ngày(?),1 mạng có nhiêu độc giả sống tại miền Bắc VN(?!).Với 700 người trả lời(chỉ thích ăn Vịt Tiềm?!), kết quả cho thấy trên 53% đồng ý để cho chế độ CSVN xụp đổ rồi TÍNH SAU” (giữa Vịt Tiềm,CHÁNH phủ VN lưu vong,etc…?!)để chia sẻ đất nước thành nhiều”Sứ quân”,như trước thời Đinh Bộ Lĩnh.

  Thủ tướng Angela Merkel(dòng dõi Đông Đức)đã kết án:”chủ nghĩa CS đã tạo thành con người DỐI TRÁ”,và Trần quốc Thuận(phó CN văn phòng QH.VC)cũng nói về xã hội CSVN:”…Nói dối hằng ngày trở thành thói quen,rồi thói quen đó lập lại nhiều lần thành đạo đức CS..”,cũng như nhà văn Nguyễn Khải(đại biểu QH.VC)đã phải thú nhận rằng”Người CS nói dối lem lém,nói dối lì lợm,nói dối không hề biết xấu hổ,và không hề run sợ.Người dân VN vì muốn sống cũng đành phải dối trá theo”.

  Vậy thì:”Đừng bắt chước VC nói dối.Hãy tự nói thật,và làm thì VC sẽ thua”, nhưng trước đó phải:

  “Bao giờ VẬN nước sáng trong (transparence)
  Toàn dân ĐOÀN KẾT đuổi đòan Tầu Quen(TQ)!
  Bao giờ dân chủ dâng lên
  Chỉ còn “3 đảng” như Âu Mỹ này”

 6. Nhật Hồng says:

  Bài quá hay và quá chuẩn.
  Là công dân sống hơn 45 năm tại miền Trung . Tôi quá kinh tởm cho sự độc tài toàn trị và đàn áp người yêu nước .
  Đảng csvn là giặc nội xâm. Tôi mong đến ngày đảng csvn vào sọt rác và dân chủ có được trên quê hương mình.

Phản hồi