1 Phản hồi cho “Kèn thúc quân của Vịnh trên biển Đông”

  1. dân đen says:

    Cái mặt mo thằng Vịnh đã gửi bên tàu làm vật bảo chứng rồi
    nên bây giờ nó phải ” ra sức ” phọt bằng mông thôi.
    Thối quá, ai nghe ?

Phản hồi