2 Phản hồi cho “Tàu lạ vào vùng nhạy cảm”

  1. lang thang says:

    lạ riết rồi cũng quen

  2. dân đen says:

    Quân lạ vào dưới đít giường !

Phản hồi