WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

CSGT Quảng Ninh trùm chiếu, mai phục trên cổng chào bắn tốc độ

Nhìn từ xa

CSGT mỗi nơi lại có sáng kiến khác nhau về chiến thuật dàn trận bắn tốc độ xe lưu thông trên đường. Song có lẽ chưa nơi nào mà CSGT lại thực hiện màn nhắm bắn đậm chất xi-nê như CSGT Quảng Ninh.

Những hình ảnh dưới đây được một thành viên trong diễn đàn otofun ghi lại ở Sao Đỏ, đoạn bắt đầu vào địa phận tỉnh Quảng Ninh. Xuất hiện trong ảnh là một chiến sĩ CSGT ngồi vắt vẻo trên… nóc cổng chào của tỉnh, được ngụy trang bởi ni-lon và chiếu rách. Quả là một sáng kiến và nỗ lực phi thường từ lực lượng CSGT Quảng Ninh.

và nhìn gần.

Việc người chiến sĩ CSGT không quản hiểm nguy thực hiện nhiệm vụ thật xúc động, xong nó vẫn khiến người qua đường thấy có phần gờn gợn. Có lẽ do hình ảnh một người ngồi vắt vẻo trên nóc cổng chào và ngụy trang bằng chiếu rách không mấy ăn nhập với cái cổng điện tử bắt mắt với hàng chữ hấp háy: “Tỉnh Quảng Ninh kính chào quý khách”. Chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến “bộ mặt” của tỉnh. Đáng ngại nhất, những ai không biết lại tưởng lầm có thêm một trường hợp loạn trí leo lên cột điện hay các công trình công cộng mà các báo đài vẫn đưa bấy lâu thì quả là oan cho CSGT Quảng Ninh.

Theo songmoi.vn

 

Phản hồi