1 Phản hồi cho “Tàu kiểm ngư 3X sẵn sàng nghênh chiến tàu lạ”

  1. Long Dick says:

    X: Kiểm là kiểm tra, ngư là cá. Tàu kiểm ngư là tàu kiểm cá … tra lội chơi dzậy mà
    Hà hà ! Dễ hỉu wá có cái dzì đâu mà thắc mắc !

Leave a Reply to Long Dick