WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Phải chấm dứt những toan tính bán rẻ đất nước

Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ, Xử Lý Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, ngày 04/12/2009 đã triệu tập Hội Nghị mở rộng của Hội Đồng Lưỡng Viện thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại chùa Giác Hoa, thành phố Sài Gòn, để tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2007-2009, thảo luận phương hướng cho nhiệm kỳ 2009-2011, và cung thỉnh nhân sự lãnh đạo Hội Đồng Lưỡng Viện nhiệm kỳ mới. Dù trong hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo, các Ban Đại Diện của Giáo Hội đã bị công an đến đe dọa ở từng địa phương. Sáng sớm ngày 04/12/2009, toàn khu vực chùa Giác Hoa tại Sài Gòn bị cắt sóng Internet, cắt điện thoại đến 17 giờ chiều. Công an bao vây từ đầu đường đến trong chùa, từ chánh điện tới nhà bếp, trong tư thế sẵn sàng đàn áp, sách nhiễu, chống biến động. Nhưng 40 tăng sĩ, và 10 cư sĩ khắp các Ban Đại Diện Tỉnh miền Trung và Nam đã về tham dự Đại Hội, trừ các Ban Đại Diện miền Bắc không về được. Đại Hội đã có những nhận định xác đáng về hiện tình Giáo Hội, trong đó có 3 điểm gắn liền với vận mệnh Dân Tộc như sau:

“Vì gắn lìền với vận mệnh Dân Tộc cho nên 34 năm qua các thế lực phi dân tộc do Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo, đã tìm mọi cách để tiêu diệt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Ngày nay Đảng Cộng Sản Việt Nam đang dùng một phương thức tinh vi hơn, đó là kế hoạch dùng Tăng Sĩ phá Tăng Sĩ để bức tử các cấp lãnh đạo Giáo Hội, dùng Giáo Hội không chính danh, đánh phá Giáo Hội truyền thống để bức tử Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, loại trừ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ra khỏi cộng đồng Dân Tộc”.

“Vì gắn liền với vận mệnh Dân Tộc, Giáo Hội đang phải đối diện với chế độ độc tài toàn trị của Đảng Cộng Sản, là chế độ đưa xã hội Việtnam đến vực thẳm của sự phá sản trên các lãnh vực đạo đức, luân lý, tự do, dân chủ, công bằng và hạnh phúc của dân sinh hiện nay, nên công cuộc vận động đòi hỏi pháp lý của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất luôn gắn liền với việc vận động đòi hỏi công lý cho Dân Tộc, đòi hỏi độc lập, tự do, nhân quyền và dân chủ cho 85 triệu người dân Việtnam”.

“Vì gắn liền với vận mệnh Dân Tộc, nên khi phải đối diện với vấn nạn Trungcộng ngang nhiên xâm phạm nghiêm trọng lãnh hải, lãnh thổ Việt Nam, giết hại, giam cầm, cướp bóc ngư dân Việtnam, cũng như sự kiện nhà cầm quyền Việtnam ngăn cản, bắt giam, khủng bố, đánh đập các sinh viên, học sinh, nhà văn, nhà báo, trí thức…biểu tình ôn hòa, bày tỏ lòng yêu nước, bảo vệ Hoàngsa, Trườngsa trước các Lãnh Sự Quán Trungquốc, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hậu thuẫn toàn dân lên án tập đoàn bá quyền bành trướng Bắckinh, đồng thời lên án hành động bán nước, hèn nhát của Đảng Cộng Sản Việtnam đang đưa 85 triệu con dân Việt Nam vào vòng nô lệ”.

Phần Quyết Nghị, Đại Hội đã đưa ra những đòi hỏi chính đáng trong đó nổi bật là: “Đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng Sản Việtnam phải trả lại pháp lý sinh hoạt cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất… Đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng Sản phải chấm dứt mọi hợp tác với Trungquốc về việc khai thác bauxit ở Tây Nguyên, cũng như các chương trình trọng điểm khác trên toàn quốc…  Đòi hỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam phải chấm dứt ngay những toan tính bán rẻ đất nước, bán rẻ dân tộc, bán rẻ tinh thần bất khuất của Cha Ông, cúi đầu nô lệ cho Trungcộng để đổi lấy sự tồn tại của Đảng Cộng Sản Việt Nam… Cương quyết thực hiện đường lối của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất để đẩy mạnh công cuộc giải trừ Quốc Nạn và Pháp Nạn, vì đường lối của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất chính là lý tưởng bảo vệ vẹn toàn tổ quốc, độc lập tự chủ; dân tộc an cư lạc nghiệp trong thể chế đa nguyên pháp quyền…”

Trước đó ngày 26/11/2009, Nghị Viện Châu Âu – EP- đã thông qua một nghị quyết về nhân quyền Việtnam, kêu gọi Hànội thả tất cả các nhà hoạt động nhân quyền, các tù nhân lương tâm và chính trị, trong đó có linh mục Nguyễn Văn Lý, các luật sư Lê Thị Công Nhân, NguyễnVăn Đài…Lên án việc sử dụng bạo lực xua đuổi các Tăng, Ni ra khỏi tu viện Bát Nhã…Nghị Viện Châu Âu yêu cầu chính phủ Hànội trả tự do vô điều kiện cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ và phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và hàng giáo phẩm. Đồng thời  “yêu cầu  Việtnam chấm dứt mọi hình thức đàn áp những ai sử dụng quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng và tôn giáo, tự do hội họp của họ tương ứng với các tiêu chuẩn quốc tế liên quan tới nhân quyền…”. Điều quan trọng là cơ quan quyền lực cao nhất Châu Âu này đưa ra trong Nghị Quyết: “Yêu cầu Ủy Hội và Hội Đồng Châu Âu, trong khuôn khổ của cuộc thương thảo hiệp ước đối tác và hợp tác với Việtnam đang diễn ra, cho vào một điều khoản bó buộc và không nhập nhằng về nhân quyền và dân chủ, cũng như một cơ cấu để đối phó với sự bất tuân dân chủ và nhân quyền một cách quy mô”.

Cùng ngày 26/11/2009, môt phái đoàn Văn Phòng II Viện Hóa Đạo gồm TT. Thich Phước Nhơn, TT. Thích Viên Lý, TT. Thích Giác Đẳng, Sư cô Thích Nữ Bảo Trường, ĐH. Võ Văn Ái và cô Ỷ Lan, được Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Hội Úc mời tới điều trần về  tình trạng chế độ Cộng Sản Việt Nam đàn áp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Sau khi nghe phái đoàn trình bày và dẫn chứng về các hành vi khủng bố, đàn áp của Việtcộng đối với Giáo Hội và gây sự sợ hãi thường trực cho các Phật tử của Giáo Hội, các Nghị Sĩ, Dân Biểu thành viên Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Hội Úc hỏi thêm nhiều điều họ cần biết về Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và tình trạng nhân quyền Việtnam. Phái đoàn đã thay nhau trả lời thỏa đáng. Ủy Ban Nhân Quyền Quóc Hội Úc cảm ơn phái đoàn Phật Giáo đã mang lại nhiều thông tin cần yếu, và cho biết Quốc Hội rất quan tâm đến trường hợp của Gìáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Hồ sơ Phật Giáo mà phái đoàn Văn Phòng II Viện Hóa Đạo cung cấp, cùng với những lời giải đáp hôm nay sẽ được đưa vào hồ sơ đối thoại giữa Úc Đại Lợi và Việtnam sắp tới.

Xem vậy các Nghị Sĩ, Dân Biểu Hoa Kỳ, Ủy Ban Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ. Nghị Viện Châu Âu, Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Hội Úc, và cả các nước cấp viện cho Việt Nam vừa họp tại Hà Nội đều có chung một cái nhìn với toàn dân Việt Nam ở trong và ngoài nước là Việt Nam phải có tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do tôn giáo và dân chủ hóa thì mới thoát nạn tham nhũng, chậm tiến và mới đủ sức độc lập tự chủ gia nhập tiến trình toàn cầu hóa. Đảng Cộng Việtnam đang ra sức chữa cháy, cho Nguyễn Minh Triết sang bám áo Đức Giáo Hoàng Lamã. Chắc Giáo Hội Thiên Chúa Hoàn Vũ chưa quên được bài học mà Nhà nước và Đảng Cộng Sản Việt Nam lật lọng đối với TT. Bush của Mỹ năm 2006.

© Đàn Chim Việt Online 2009

Phản hồi