2 Phản hồi cho “Ba Đình chưa được phép hát về biển đảo”

  1. Hùng says:

    Cái ông viết tiêu đề cho bức tranh trên là một kẻ khi sinh ra đã bị mù và bị điếc. Mù nên không đọc được, điếc nên không nghe được các bài hát về biển đảo.

  2. Trinh says:

    “Một bức tranh bằng vạn lời nói!”
    Đúng. Mọi người Việt đều cảm nhận điều này.

Phản hồi