WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:27:am 04/12/10 Đăng ngày “December 4th, 2010”

WikiLeaks và ngành ngoại giao

WikiLeaks và ngành ngoại giao

WikiLeaks và ngành ngoại giao: “Trước sau gì cũng là chuyện tiền!” Đợt thứ nhì của những tài liệu bí mật được WikiLeaks đưa ra công luận đang tiếp tục làm hồng đôi má của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đồng thời gây khó khăn đủ loại, kể cả hình sự, cho sáng lập viên [...]

03:27:am 04/12/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Khi người khổng lồ vấp ngã

Khi người khổng lồ vấp ngã

Thất bại nặng nhất của Trung Quốc là từ nay Hoa Kỳ không còn coi Trung Quốc là đối tượng hợp tác bình đẳng, chia sẻ trách nhiệm trong công việc chung của thế giới.

01:26:am 04/12/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Báo Người Việt bị nhóm “Tần Thủy Hoàng” hack sập

Báo Người Việt bị nhóm “Tần Thủy Hoàng” hack sập

‘Khi click vào hai hình này, thì người đọc được dẫn tới một website có tên miền Trung Quốc là www.jjqqs.gov.cn.’

01:08:am 04/12/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Kinh tế Hoa Lục: Thành tựu và viễn cảnh (phần 2)

Kinh tế Hoa Lục: Thành tựu và viễn cảnh (phần 2)

(Phần 1) Đến năm 1992, họ Đặng, lúc đó 88 tuổi, thấy không thể bỏ đi công cuộc đổi mới, bèn “nam du” (nanxun) đến Shenzen, một thành phố thương mại đang lên nằm sát biên giới Hong Kong, để cổ vũ cải cách kinh tế. Đại Hội Đảng lần thứ 14 (tháng10/92) đưa Hoa [...]

01:00:am 04/12/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Người Việt: Cá nhân xuất sắc, cộng đồng rời rạc?

Người Việt: Cá nhân xuất sắc, cộng đồng rời rạc?

Không phải người Việt học giỏi nhưng thực hành kém, mà là họ chỉ giỏi làm giàu cho cá nhân nhiều hơn làm giỏi cho cộng đồng.

01:00:am 04/12/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ai sẽ là TBT Đảng CSVN khoá 11 [6]: Nguyễn Tấn Dũng, con ngựa chiến tứ bề thọ địch!

Ai sẽ là TBT Đảng CSVN khoá 11 [6]:  Nguyễn Tấn Dũng, con ngựa chiến tứ bề thọ địch!

Thay ngựa giữa dòng thời điểm này không có lợi về nhiều mặt … Vả lại, thử hỏi trên chính trường VN hôm nay, có con ’’Ngựa chiến’’ nào bằng Ngựa chiến Nguyễn Tấn Dũng!?

12:00:am 04/12/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »