WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:06:pm 13/12/10 Đăng ngày “December 13th, 2010”

Nhà văn Võ Thị Hảo: “Chúng ta hãy lên tiếng”!

Nhà văn Võ Thị Hảo: “Chúng ta hãy lên tiếng”!

Hội Nhà Văn thay vì bảo vệ hay giúp đỡ các nhà văn, họ đã rất mẫn cán giúp nhà nước quản lý các nhà văn để đi đúng lề đường bên phải.

12:06:pm 13/12/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

HN: Công nhân biểu tình, công an đàn áp, nhiều người bị bắt, đánh bất tỉnh

HN: Công nhân biểu tình, công an đàn áp, nhiều người bị bắt, đánh bất tỉnh

Những công nhân biểu tình tỏ ra khá ôn hòa và kiên nhẫn, tuy vậy, lực lượng công an đã được được huy động, bao vây, cố tình gây hấn & xô xát với những người biểu tình.

08:12:am 13/12/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Dân chủ đa nguyên là mệnh lệnh của thời đại

Dân chủ đa nguyên là mệnh lệnh của thời đại

Như thế là sau thời gian tranh luận và chất vấn của các đại biểu QH đối với các bộ trưởng và cá nhân thủ tướng Nguyễn tấn Dũng về hiện tình đất nước đã đi qua, những tiếng nói thẳng thắn đầy tinh thần trách nhiệm với dân, với nước của các đại biểu [...]

08:01:am 13/12/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Vương Hàn Lĩnh lại tiếp tục điêu ngoa

Vương Hàn Lĩnh lại tiếp tục điêu ngoa

Tin cho hay Trung Quốc kiên quyết không bàn về quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đã cưỡng chiếm hoàn toàn của Việt Nam từ năm 1974. “Trung Quốc luôn nói rõ là quần đảo này thuộc về Trung Quốc và không có gì để thương lượng cả”.

12:33:am 13/12/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Không thể chấp nhận được

Không thể chấp nhận được

Vẫn “định hướng xã hội chủ nghĩa”, thì nghĩa là vẫn “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”, nghĩa là vẫn tiếp tục rút tiền ngân sách cho đầu tư quốc doanh, nghĩa là tiếp tục biến tiền công thành tiền tư, nghĩa là càng có thêm đảng viên lãnh đạo trở thành tỷ phú.

12:00:am 13/12/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phản biện

Phản biện

Phản biện là dùng lý lẽ để chống lại một cái gì đó. Ở đây có hai điểm: chống và lý lẽ. Như vậy, sự chống đối ở đây chỉ dừng lại ở phạm vi tư tưởng và học thuật.

12:00:am 13/12/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Triều Tiên trước cơ hội thống nhất đất nước

Triều Tiên trước cơ hội thống nhất đất nước

Triều Tiên thống nhất xong, anh Trung chỉ cần khoanh trên bản đồ Triều Tiên một vùng biển hình lưỡi chó để anh em cùng nhau hợp tác khai thác, thêm nữa chú làm tiền đồn, phên dậu cho anh.

12:00:am 13/12/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »