WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:16:pm 15/12/10 Đăng ngày “December 15th, 2010”

Chủ trang Facebook là Nhân vật của năm 2010

Chủ trang Facebook là Nhân vật của năm 2010

Mark Zuckerberg, người sáng lập và điều hành trang Facebook được tạp chí Time ở Mỹ phong danh hiệu ‘Nhân vật của năm 2010′. Đây là danh hiệu báo Time tặng cho những ai ‘có ảnh hưởng lớn nhất đến thời sự’ của mỗi năm, với nhiều nhân vật lịch sử. Công bố về danh [...]

05:16:pm 15/12/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trí thức Việt Nam muốn để lại di chúc nào?

Trí thức Việt Nam muốn để lại di chúc nào?

Ai cũng đồng ý là phải đấu tranh để thay đổi chế độ, và như thế cần có tư tưởng chính trị và cần biết phương pháp đấu tranh chính trị. Về điểm này chúng ta đã thực sự ra khỏi sự dốt nát chưa?

03:29:am 15/12/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trung Quốc tung bạc tỷ vào Cam Bốt để đánh bật Hoa Kỳ (và Việt Nam)

Trung Quốc tung bạc tỷ vào Cam Bốt để đánh bật Hoa Kỳ (và Việt Nam)

Trong những năm gần đây, nhờ hàng tỷ đô la đổ vào Cam Bốt một cách dễ dãi, Trung Quốc đang tăng cường ảnh hưởng so với Mỹ và Việt Nam. Trong bài viết «Trung Quốc thu lợi bạc tỷ tại Cam Bốt» (China’s billions reap rewards in Cambodia) trên tờ Washington Post ngày 20/11, [...]

01:00:am 15/12/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Văn minh du lịch xứ Angkor

Văn minh du lịch xứ Angkor

Dân ta thường coi Cambodia là “chiếu dưới”. Khi nghe họ giới thiệu về Angkor với tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Trung như gió thì tôi cứ nghĩ người ta đang ngồi “chiếu trên”.

12:00:am 15/12/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Cậu bé VN bị bỏ rơi thành vận động viên tiềm năng

Cậu bé VN bị bỏ rơi thành vận động viên tiềm năng

Cậu bé Nguyễn Hòa Kiên – đã may mắn được một phụ nữ người Ucraina – bà Nadezda Dmitrievna Studentsova nhân hậu mang về nhà nuôi và dành cho sự yêu thương như con đẻ

12:00:am 15/12/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Tai họa từ sở hữu ruộng đất không giống ai

Tai họa từ sở hữu ruộng đất không giống ai

iết bao góp ý tâm huyết, thiết tha về nông thôn, nông nghiệp, nông dân vẫn sẽ bị bỏ ngoài tai của các vị tai to mặt lớn. Việc gì sẽ xảy ra khi triệu triệu nông dân bị o ép, cùng ngàn vạn dân oan bị mất đất kéo nhau ồ ạt xuống đường hô lớn: “Trả con tôi đây!”

12:00:am 15/12/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »