WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:07:am 22/12/10 Đăng ngày “December 22nd, 2010”

Khi nào kinh tế của Trung Quốc lớn nhất thế giới?

Khi nào kinh tế của Trung Quốc lớn nhất thế giới?

Conference Board, một tổ chức nghiên cứu về kinh doanh vừa mới tiên đoán rằng kinh tế Trung Quốc sẽ lớn nhất thế giới vào 2012 tính theo mãi lực quân bình (purchasing power parity – PPP).

01:07:am 22/12/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Quân đội của ai?

Quân đội của ai?

66 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12/1944- 22/12/2010

12:22:am 22/12/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Người Việt thích bị nhục mạ

Người Việt thích bị nhục mạ

– Cảm ơn! Có lẽ với dân nhà mình nó là một danh từ xa xỉ phẩm, và chỉ được dùng khi những kẻ bề tôi được “ơn trên” ban phát. Vì vậy khi cụm từ “cảm ơn” của đám bề tôi được phát ra, ngài phải hiểu: hai gối ngài lúc ấy buộc phải chùng mọp xuống; lưng ngài cũng phải còng gập sát đất.

12:01:am 22/12/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Nghịch tử

Nghịch tử

Khuỵu chân, đổ gục. Vành móng ngựa. Mắt Kinh nhoè nhoẹt. Kể từ ngày chỉ còn một con mắt, Kinh không có cách gì phân biệt được cái chất dịch cứ thỉnh thoảng rỉ ra nơi mắt mình là nứơc mắt, huyết tương hay máu. Cũng không thể nhìn rõ hết các gương mặt. Không [...]

12:00:am 22/12/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Khi Đại Hội XI sắp khai mạc: Bao giờ chuyển giao thế hệ?

Khi Đại Hội XI sắp khai mạc: Bao giờ chuyển giao thế hệ?

Ông Trần Phú làm Tổng bí thư khi mới 26 tuổi. Ông Nguyễn Văn Cừ làm Tổng bí thư cũng khi 26 tuổi. Ông Trường Chinh làm Tổng bí thư khi 33 tuổi. Ngay như ông Hồ Chí Minh năm 1945, khi 55 tuổi, làm Chủ tịch nước

12:00:am 22/12/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »