WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:46:pm 28/12/10 Đăng ngày “December 28th, 2010”

Việt Nam: Noel không có Thiên chúa

Việt Nam: Noel không có Thiên chúa

Theo Linh mục Nguyễn Quang Duy, “Người ta đang trần tục hóa lễ Giáng sinh”.

12:46:pm 28/12/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Việt-Mỹ đang nhắm đến ‘quan hệ chiến lược’

Việt-Mỹ đang nhắm đến ‘quan hệ chiến lược’

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Lê Công Phụng cho rằng hai nuớc Việt-Mỹ nên đặt mục tiêu thiết lập “quan hệ đối tác chiến lược” trong những năm tới. Ông Phụng gọi đây là “đỉnh cao hơn” của mối quan hệ. “Nếu làm được, nó sẽ tạo ra một môi trường mới, không [...]

12:01:am 28/12/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Ông Fukuzawa Yukichi sẽ nói gì với Việt Nam?

Ông Fukuzawa Yukichi sẽ nói gì với Việt Nam?

Giả định rằng nếu có kiếp luân hồi, được tái sinh ở nước ta hiện nay và đang ở độ tuổi 30, ông Fukuzawa Yukichi sẽ nói với chúng ta những gì? Với lòng ngưỡng mộ và tôn kính nhà tư tưởng Nhật Bản, tôi xin giả định một số điều mà ông sẽ tâm [...]

12:01:am 28/12/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Ngôn sứ

Ngôn sứ

Kahlil Gibran (1883-1931), thi sĩ và họa sĩ người gốc Li-băng, được xem như một trong các đạo sư vĩ đại của thế kỷ 20. Các tác phẩm của ông chứa đựng thông điệp cao cả, nhất quán và vượt thời gian về một thế giới đại đồng…

12:00:am 28/12/10 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Sống chung với “lũ”

Sống chung với “lũ”

Chủ trương của đảng là: Người cày có ruộng! Nhưng phong trào Nông thôn hóa Thành thị mà đảng chủ trương đang biến những người nông dân trở nên vô sản.

12:00:am 28/12/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Không nhổ neo, không thể ra khơi

Không nhổ neo, không thể ra khơi

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là khai mạc Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại kỳ họp thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), các văn kiện dự thảo đã được thông qua lần cuối, danh sách nhân sự khóa XI cũng đã được quyết định. Mọi nội dung [...]

12:00:am 28/12/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »