WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:00:am 17/12/10 Đăng ngày “December 17th, 2010”

TBT VietNamNet và phóng viên bị kỷ luật vì đăng tin cảnh sát tham nhũng

TBT VietNamNet và phóng viên bị kỷ luật vì đăng tin cảnh sát tham nhũng

Một trong những kết quả chính, theo khảo sát, là cảnh sát được cho là ngành đứng đầu bảng về tham nhũng ở Việt Nam (82%), hơn cả giáo dục hay hành chính công.

04:00:am 17/12/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trẻ gốc Việt mập thứ nhì Quận Cam

Trẻ gốc Việt mập thứ nhì Quận Cam

“…khi người di dân đến Hoa Kỳ, họ nhập vào một môi trường tràn ngập quảng cáo về thức ăn làm sẵn, rẻ, “ngon miệng, nhưng lại không có giá trị dinh dưỡng cao.”

01:10:am 17/12/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Năm 2010: Ngắn đã thông nhưng dài còn tắc

Năm 2010: Ngắn đã thông nhưng dài còn tắc

Nếu nói về mặt giải quyết tình thế, chúng ta đã tương đối thành công nhưng những mặt liên quan đến phát triển lâu dài, đảm bảo tính bền vững thì ta chưa tạo được nhiều chuyển biến – TS Cao Sĩ Kiêm nhìn nhận về năm 2010.

12:08:am 17/12/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Giải Nobel Hòa Bình Ngày Nay Cống Hiến Điều Gì?

Giải Nobel Hòa Bình Ngày Nay Cống Hiến Điều Gì?

Trước khi họ công bố giải thưởng, họ nói rằng Giải Thưởng Hòa Bình năm nay sẽ mang lại một hướng đi mới cho thế giới. Nói cách khác, không đếm xỉa đến hình ảnh đạo đức, họ muốn mang lại một hướng chính trị mới.

12:01:am 17/12/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Nguyễn Văn An công nhận: Sai lầm hệ thống từ gốc đến ngọn

Nguyễn Văn An công nhận: Sai lầm hệ thống từ gốc đến ngọn

Năm 1989 ông Trần Xuân Bách đã nhìn thấy cái sai của Ðảng Cộng Sản, ông viết: “Tư duy khoa học đang thay thế tư duy giáo điều… Ðổi mới là cái gương để ta soi. Nếu mặt bị nhơ chỉ rửa mặt chứ không phải là đập vỡ gương. ”

12:00:am 17/12/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »