WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:35:am 07/12/10 Đăng ngày “December 7th, 2010”

Tâm thư gỡ rối cho mấy vị lãnh đạo đảng

Tâm thư gỡ rối cho mấy vị lãnh đạo đảng

Nhà văn Nguyên Ngọc ngay từ những ngày đầu, khi chưa mất chức tổng biên tập báo Văn Nghệ, đã nói 1 câu ngắn gọn những rất ý nghĩa: “Đổi mới tức là quay về như cũ!”.

09:35:am 07/12/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Ông chủ Wikileaks bị bắt ở London

Ông chủ Wikileaks bị bắt ở London

Tin BBC: Người sáng lập trang web chuyên tiết lộ thông tin Wikileaks Julian Assange đã bị bắt ở London giữa lúc có thêm tiết lộ mới. Phát ngôn viên của Wikileaks nói vụ bắt giữ này là đòn tấn công vào tự do ngôn luận nhưng nó sẽ không cản được việc tiết lộ [...]

08:02:am 07/12/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Lái Gió và 12 giờ ở Warsaw

Lái Gió và 12 giờ ở Warsaw

Nếu có một cơn gió nào đã đưa Lái Gió tới Ba Lan thì hẳn đó là một cơn gió lành. Dù đã tiếp nhiều đoàn khách liên quan tới viết lách hay dân chủ từ các nước khác nhau tới Ba Lan nhưng không bao giờ anh em Đàn Chim Việt ngờ được, người [...]

06:17:am 07/12/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Khi người ta gọi bác của tôi, ba tôi và anh tôi là “giặc”!

Khi người ta gọi bác của tôi, ba tôi và anh tôi là “giặc”!

Khi người ta gọi bác tôi, ba tôi và anh tôi là “giặc” thì tôi vẫn cứ tự hào về họ, những người đàn ông Việt Nam đúng nghĩa!

Khi người ta gọi họ là “ngụy” thì tôi vẫn vô cùng kính trọng và yêu thương họ!

01:00:am 07/12/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Đại ca Vũ Thư Hiên

Đại ca Vũ Thư Hiên

Sống âm thầm trong căn hộ ở Pari. Vũ Thư Hiên đang nghiền ngẫm và viết về cuộc đời mà ông đã trải qua. Một điều toát lên ở ông là sự vị tha, bao dung, dễ tính với mọi người. Ông nhìn cuộc sống không khắt khe như nhiều người khác. Đó là điểm thường có thể gặp ở những nhân cách lớn đã trải qua khắc nghiệt của cuộc đời.

01:00:am 07/12/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Hiểu biết về chính trị Hoa Kỳ

Hiểu biết về chính trị Hoa Kỳ

Lỗi phần lớn là do chính người Việt chúng ta đã không chọn tiêu chuẩn đúng đắn để đặt kỳ vọng thiết thực nơi các vị dân cử lập pháp nói chung.

12:00:am 07/12/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Wikileaks gây rắc rối ngoại giao

Wikileaks gây rắc rối ngoại giao

Ðối với một nước sống trong tự do dân chủ thì trả lời câu hỏi này không dễ dàng. Chính phủ Obama không thể làm như chính phủ Putin hay Hồ Cẩm Ðào!

12:00:am 07/12/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

TT Hun Sen với thảm họa môi sinh lớn nhất khi “Trái Tim Biển Hồ” ngừng

TT Hun Sen với thảm họa môi sinh lớn nhất khi “Trái Tim Biển Hồ” ngừng

TT HUN SEN VÀ NHỮNG CON ĐẬP MEKONG Tháng 11, 2010 – Thủ tướng Hun Sen, chỉ mới đây thôi, sau Hội Nghị Thượng Đỉnh ACMECS ở Nam Vang, lại một lần nữa đã bác bỏ mọi mối quan ngại về ảnh hưởng của các đập thủy điện trên thượng nguồn đối với dòng chảy [...]

12:00:am 07/12/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »