WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:01:am 27/12/10 Đăng ngày “December 27th, 2010”

Thần tự do muôn năm

Thần tự do muôn năm

Hỡi tất cả bà con cô bác, hỡi tất cả đồng bào. Loài người tiến hóa từ loài thú vốn tự do. Con người vốn sinh ra tự do. Tự do là nguồn gốc tiến hóa của lịch sử, là bản thể của xã hội loài người.  Nhưng Tự do đã bị biến dạng từ [...]

12:01:am 27/12/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nỗi niềm dùng Internet tại VN

Nỗi niềm dùng Internet tại VN

Còn ai dùng internet tại Việt Nam cứ việc tự do ca ngợi chính phủ sáng suốt, đảng ta tài ba, đất nươc giàu đẹp. Còn ai mà bauxite, chủ quyền, tham nhũng, bất công thì chịu khó vượt tường lửa mà dùng, hoặc theo anh Điếu Cày, Anh Ba SG, anh Cù Huy Hà Vũ vào trại giam mà tự do ngôn luận với bốn bức tường xi măng.

12:00:am 27/12/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nhìn lại năm 2010

Nhìn lại năm 2010

Về phương diện chính trị, ở Việt Nam, năm 2010 có thật nhiều biến động quan trọng. Tuy nhiên, tôi lại không muốn liệt kê hay kể lại các biến động ấy. Chắc chắn có rất nhiều đồng nghiệp của tôi, ở trong và ngoài nước, sẽ đảm nhậm vai trò đó. Và chắc chắn [...]

12:00:am 27/12/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bố tôi và người tù Nguyễn Chí Thiện

Bố tôi và người tù Nguyễn Chí Thiện

Trong bài viết “Bố tôi và người tù Nguyễn Chí Thiện”, tác giả Vũ Triều Nghi viết kể lại mọi chuyện rất mạch lạc và cảm động.

12:00:am 27/12/10 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

N.T.Dũng sẽ làm gì khi tái đắc cử [2]: Giết dê tế thần!

N.T.Dũng sẽ làm gì khi tái đắc cử [2]: Giết dê tế thần!

Tất nhiên – theo báo chí dự kiến – đương sự sẽ phải đối diện với án tù từ 3-10 năm…

12:00:am 27/12/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »