WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:43:pm 01/12/10 Đăng ngày “December 1st, 2010”

Con tàu không đáy

Con tàu không đáy

05:43:pm 01/12/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Tinh thần Đại Việt

Tinh thần Đại Việt

Trên bàn cờ thế giới, bênh vực kẻ yếu người ta gọi là đạo đức. Nếu không đủ mạnh mẽ, đầu tiên là ở ý chí, thì chắc chắn sẽ chỉ nhận được hàng mớ đạo đức giả mà thôi. Ví dụ gần đây nhất là những gì diễn ra tại Gruzia nửa cuối năm 2008.

11:26:am 01/12/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Sài Gòn du ký

Sài Gòn du ký

Người ta phải bắt đầu từ đâu nếu nhà nước không đặt ưu tiên trong chuyện văn hoá và đạo đức?

02:05:am 01/12/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Hiện tình đất nước: Thế lực đối lập đang tự khẳng định

Hiện tình đất nước: Thế lực đối lập đang tự khẳng định

Những ngôi sao nghị trường kể trên đây sẽ có thể bị thải loại, bị cho về hưu vì họ không làm vừa ý lãnh đạo, để nhường cho những đại biểu chuyên “gật” hay ngậm tăm suốt cả nhiệm kỳ.

01:53:am 01/12/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Trung Quốc thi hành sách lược “toạ sơn quan hổ đấu”

Trung Quốc thi hành sách lược “toạ sơn quan hổ đấu”

Trong mấy ngày qua báo chí quốc tế liên tục sôi động về hai vấn đề lớn, đó là chuyện căng thẳng trên biển Hoàng hải sau khi Bắc và Nam Triều Tiên nã pháo sang nhau và nối theo sau là cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn quốc đang gây phẫn nộ [...]

01:00:am 01/12/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Ai sẽ là Nhân Vật Năm 2010 của Time?

Ai sẽ là Nhân Vật Năm 2010 của Time?

Barack Obama, Sarah Palin, Lady Gaga, Lưu Hiểu Ba, Hồ Cẩm Đào… ai sẽ đoạt Giải thưởng “Nhân vật năm 2010″ của tạp chí “Time”? Nhưng cũng có thể là những người thợ mỏ của Chile bị mắc kẹt dưới lòng đất được cứu thoát trong tháng 10 vừa qua, hay Lady Gaga, và thậm [...]

12:00:am 01/12/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »