WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:15:pm 14/12/10 Đăng ngày “December 14th, 2010”

Đối thoại và độc thoại

Đối thoại và độc thoại

Đối thoại là phải hai chiều. Nếu một chiều thì là độc thoại. Tuy nhiên, điều tuyệt vời của nhà nước CSVN là biết cách phù phép, để làm từ một chiều độc thoại lại trông như đối thoạị nhân quyền hai chiều. Đối với dân mình, công an sẽ làm kiểu tùy hứng — [...]

04:15:pm 14/12/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nhà khoa học Việt ở Australia tạo bước đột phá sinh học

Nhà khoa học Việt ở Australia tạo bước đột phá sinh học

Cao Đình Hùng, sinh viên Việt Nam tại Đại học Sunshine Coast (USC), Australia, đã đạt được bước đột phá về nhân giống cây thân gỗ nhiệt đới, có tiềm năng quan trọng cho ngành lâm nghiệp và môi trường. “Tôi muốn hoàn thành chương trình tiến sĩ của mình về việc thúc đẩy ngành [...]

02:12:am 14/12/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Xin chung tay chống nạn buôn người

Xin chung tay chống nạn buôn người

Trong chưa đầy 3 năm hoạt động, Liên Minh CAMSA đã giải cứu và can thiệp cho trên 3 ngàn nạn nhân trong 40 vụ lớn nhỏ. Hầu như tuần nào, Liên Minh CAMSA cũng giải cứu hay can thiệp cho những nạn nhân mới.

01:09:am 14/12/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Thử bàn về chủ nghĩa cơ hội ở Việt Nam ngày nay

Thử bàn về chủ nghĩa cơ hội ở Việt Nam ngày nay

…gần đây các thuật ngữ: chủ nghĩa cơ hội, tư tưởng cơ hội, phần tử cơ hội, bọn cơ hội chính trị v v… xuất hiện tràn lan trên các báo. Điều đó chứng tỏ nhiệm vụ chống chủ nghĩa cơ hội tuồng như bỗng trở nên rất bức bối, rất khẩn cấp.

12:01:am 14/12/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »