WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:22:am 24/12/10 Đăng ngày “December 24th, 2010”

Tây ba lô và thiền

Tây ba lô và thiền

Cách nay 6 năm, hè 2004, trong lúc lang thang khắp các nước đông Âu, Hy Lạp, Áo và Đức, tôi chợt khám phá ra thấy tôi đang “thiền hành”. Không phải “hành thiền”. Hành thiền là practice of meditation, là thực hiện thiền. Lúc đó tôi không thực hiện thiền. Tôi chỉ đi. Du [...]

02:22:am 24/12/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Phong tục Giáng Sinh ở các nước

Phong tục Giáng Sinh ở các nước

Giáng Sinh đang tới gần! Mỗi quốc gia có một cách mừng Giáng Sinh khác nhau song có tất cả đều có một điểm chung: mừng ngày Chúa ra đời. Giáng Sinh (còn gọi là Noel – Christmas) là thời gian vui vẻ, tràn ngập cảm xúc. Những bài thánh ca, các bữa tiệc và [...]

01:29:am 24/12/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Can thiệp cho đồng bào thượng ở Cambốt

Can thiệp cho đồng bào thượng ở Cambốt

Trước quyết định đóng cửa chương trình tị nạn dành cho người Thượng từ Việt Nam của chính phủ Cambốt, một số tổ chức nhân quyền đã phối hợp để bảo vệ cho số người này trước nguy cơ bị hồi hương.

12:30:am 24/12/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Thư của người lính gửi cho người lính

Thư của người lính gửi cho người lính

Bổn phận và nghĩa vụ thiêng liêng của Người Lính là bảo vệ biên cương, lãnh thổ dù ở dưới bất cứ chế độ nào, bao lâu chế độ đó có quyết tâm gìn giữ từng tấc đất của Tổ Tiên. Nói một cách rạch ròi hơn, Người Lính chiến đấu vì sự vẹn toàn của Tổ Quốc, chứ Người Lính không chiến đấu cho một chế độ.

12:01:am 24/12/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Đảng Cộng Sản tự thú thất bại

Đảng Cộng Sản tự thú thất bại

Sau hơn 80 năm tìm “lá diêu bông”, bản Dự Thảo Báo Cáo Chính Trị Đại hội Đảng lần này, trong phần B khỏan số 6, đảng Cộng sản phải chính thức tự thú đã thất bại trong “công tác xây dựng Đảng”. Phân tích lời thú nhận sẽ thấy ngay ra nỗi khủng hỏang [...]

12:01:am 24/12/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »