WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:49:pm 20/12/10 Đăng ngày “December 20th, 2010”

30 năm thành lập Hội Phụ Huynh Học Sinh Việt Nam NSW

30 năm thành lập Hội Phụ Huynh Học Sinh Việt Nam NSW

Hôm 12/12 tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Việt Nam – NSW đã diễn ra buổi lễ Kỷ Niệm 30 năm thành lập…

06:49:pm 20/12/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Hồ Gươm sắp thành ‘vương quốc’ rùa tai đỏ

Hồ Gươm sắp thành ‘vương quốc’ rùa tai đỏ

“Nếu không có biện pháp giải quyết ngay, để lâu dài, rùa tai đỏ sẽ ăn hết tảo, nghĩa là ăn hết màu xanh đặc hữu của hồ Gươm. Thậm chí, chúng sẽ gặm cả mai cụ Rùa vì cụ Rùa là loài mai mềm.

03:56:pm 20/12/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nghề viết văn tế

Nghề viết văn tế

Bố tôi là ông Đồ chuyên gõ đầu trẻ ở một làng ven biển. Cải cách ruộng đất ông bị mang ra đấu tố, và bắt giam. Nhưng ông chẳng có ruộng đất gì ngoài ngôi nhà nhỏ, và mấy sào vườn, nên sửa sai hạ thành phần xuống trung nông. Cũng nhờ vậy, tôi [...]

10:28:am 20/12/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Người Việt phù phiếm

Người Việt phù phiếm

Dân Việt mình trọng hình thức, nên khi đứng trước ống kính cứ phải xoay ngang, xoay dọc, rồi uốn uốn éo éo, cười cười cợt cợt, nhưng bọn tây chúng nó đơn giản lắm. Nó đến đây là để chia vui với mình thôi, chứ không vì ba chuyện phù phiếm ấy đâu.

12:33:am 20/12/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cảm tưởng về chuyến du lịch qua một nước Hồi giáo

Cảm tưởng về chuyến du lịch qua một nước Hồi giáo

Đa số choàng khăn kể cả phụ nữ theo Thiên chúa giáo cho chúng tôi thấy choàng khăn (ít nhất đối với Ai Cập) là một văn hóa chứ không nhất thiết là một ràng buộc của tôn giáo. Điều kỳ lạ là chúng tôi thấy phụ nữ với khăn choàng trông khả ái hơn phụ nữ đầu trần.

12:00:am 20/12/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

10 điều kinh ngạc mà bạn có thể chưa biết về Trung Quốc

10 điều kinh ngạc mà bạn có thể chưa biết về Trung Quốc

BBT cảnh báo: Bài viết có những hình ảnh mà bạn không nên truy cập, nếu chưa đủ 18 tuổi

12:00:am 20/12/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »