WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:01:am 29/12/10 Đăng ngày “December 29th, 2010”

Biển Đông Đầy Sóng Gió

Biển Đông Đầy Sóng Gió

Đòi hỏi chủ quyền của Việt Nam trên đảo Hoàng Sa (Paracel Islands) mà hiện nay Trung Quốc đang chiếm đóng, sẽ rất có thể đưa đến xung đột.

12:01:am 29/12/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Phiếm luận: Về một đối sách đối với Bắc Hàn

Phiếm luận: Về một đối sách đối với Bắc Hàn

Lời nói đầu: Là “Phiếm Luận”,  lời lẽ có chỗ không được nghiêm chỉnh và ý tưởng có khi phóng túng. Xin quý độc giả thứ lỗi. Mấy tháng nay tình hình nơi biên giới giữa Bắc và Nam Hàn căng thẳng. Ngày 26/3/2010 Bắc Hàn lén bắn chìm chiến hạm Cheonan của Nam Hàn [...]

12:01:am 29/12/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Thủ tướng Dũng sẽ có ‘quyền lực vô biên’?

Thủ tướng Dũng sẽ có ‘quyền lực vô biên’?

Những tin tức rò rỉ ra từ trước Đại hội XI của Đảng Cộng sản đã hé lộ tên tuổi của các nhân vật được cho là sẽ lãnh đạo Việt Nam trong những năm tới đây. Ông Nguyễn Phú Trọng, 66 tuổi, dự kiến sẽ trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt [...]

12:01:am 29/12/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »