WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:47:pm 21/12/10 Đăng ngày “December 21st, 2010”

Hải Phòng: Dân bao vây đòi bắt công an

Hải Phòng: Dân bao vây đòi bắt công an

Công an quận Kiến An (Hải Phòng) đã phải huy động cả xe chuyên dụng mới giải cứu được 5 công an viên phường Quán Trữ bị hàng trăm người dân bao vây suốt 2 giờ đồng hồ. Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 19.12, tại đường Nghiêng (đoạn giáp đường Trường Chinh với [...]

03:47:pm 21/12/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Khi các nhà “chánh troẹ” hô hào nói lên sự thật…

Khi các nhà “chánh troẹ” hô hào nói lên sự thật…

TTXVN đã tóm tắt một cách chung chung những gì ông Triết nói. Đặc biệt cái ý phản biện, đính chính lại lịch sử thì bị… kiểm duyệt bỏ.!

03:25:pm 21/12/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đại Vệ Chí Dị

Đại Vệ Chí Dị

Nhân sĩ, trí thức, kẻ sĩ lớn tiếng chê bai triều đình bất tài, quan lại ươn hèn, bạc nhược chỉ lo vun vén cho bản thân. Việc nước làm qua loa cho lấy lệ, đến nỗi nước Đại Vệ hùng cường 4000 năm lịch sử, nay chỉ còn đống đất hoang tàn, biển đảo thị ngoại bang cướp,nợ nước ngoài không trả nổi, tài nguyên, đất đai bán và cho thuê sạch bách chả còn chỗ nào nữa.

01:29:am 21/12/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Chống “giặc nội xâm”

Chống “giặc nội xâm”

Phu nhân Trần Thủ Độ có ý muốn xin cho con cháu lên chức này chức kia, Trần Thủ Độ đã nói: “Được! Nhưng phải chặt mỗi đứa đi một ngón tay, để phân biệt các quan thực tài, với chúng, bọn bất tài, nhưng được làm quan vì là con cháu ta”! Lâu nay, [...]

01:17:am 21/12/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Hết thuốc chữa

Hết thuốc chữa

Cái nguy lớn lao nhất cho Việt Nam ngày nay là các lãnh đạo giữ trọng trách lèo lái con thuyền quốc gia bị mất khả năng biết xấu hổ! Chứ không phải vấn đề dân chủ, độc tài, đa nguyên đa đảng.

12:00:am 21/12/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nằm xuống vì đất nước?

Nằm xuống vì đất nước?

Hãy lắng nghe chỉ thị từ Bắc Kinh nhắn các cô, rằng “hãy nằm xuống” vì đất nước Đạị Hán vĩ đại… Thế là, Việt Nam rồi sẽ mất rừng, mất biển, và gánh trên vai quả bom nổ chậm bùn đỏ bô-xit…

12:00:am 21/12/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »