WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:01:pm 30/12/10 Đăng ngày “December 30th, 2010”

Bách Xuân – Xuân Bách

Bách Xuân – Xuân Bách

Kỉ niệm tròn 5 năm ngày mất của ông Trần Xuân Bách (1/1/2006- 1/1/2011)

06:01:pm 30/12/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Protected: uCám ơn những vị cứu tinh của Đàn Chim Việt: Mario, Christ, Mark Teolis và DOSArrest.com

Protected: uCám ơn những vị cứu tinh của Đàn Chim Việt: Mario, Christ, Mark Teolis và DOSArrest.com

There is no excerpt because this is a protected post.

04:33:pm 30/12/10 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Một tấm lòng son

Một tấm lòng son

Ông Trần Xuân Bách là một nhà lãnh đạo có những tư tưởng cải cách rất mạnh dạn đã dẫn đến những phản ứng mạnh mẽ trong Đảng CSVN, và bản thân ông phải nhận những kỷ luật nặng nề của Đảng.

10:40:am 30/12/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Chân dung tân đại sứ Mỹ

Chân dung tân đại sứ Mỹ

Vào tháng 1/2011 này, tân đại sứ Hoa Kỳ mới được bổ nhiệm, ông David Shear, dự kiến sẽ đến Việt Nam thay ông Michael Michalak, người hoàn thành nhiệm kỳ hơn ba năm của mình. Như tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Shear sẽ “tiếp tục các bước đi của người tiền [...]

12:59:am 30/12/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Những sự kiện nổi bật tại Việt Nam năm 2010

Những sự kiện nổi bật tại Việt Nam năm 2010

Dù thời gian nhanh như “bóng câu qua cửa”, nhưng những hình ảnh gây nhiều bức xúc trong năm 2010 – mà nếu nói theo lời blogger Mẹ Nấm là “rất đình đám”; nói theo nhà văn Nguyễn Quang Lập qua blog Quê Choa là “gây nhức đầu” – hẳn khó nhạt nhoà trong tâm [...]

12:49:am 30/12/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Vườn Ngôn sứ

Vườn Ngôn sứ

“Tôi dạy các bạn bản ngã rộng lớn hơn của mình, cái chứa đựng hết thảy mọi người.”

Và ông đứng lên khỏi bàn ăn, bước thẳng ra Vườn và đi dạo dưới bóng hàng cây bách khi ngày đã xế. Họ đi theo ông, cách một quãng ngắn, vì tâm hồn của họ nặng trỉu và lưỡi của họ dính chặt vòm miệng.

12:01:am 30/12/10 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »