WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:53:pm 14/09/11 Đăng ngày “September 14th, 2011”

Tám người Việt được trao giải nhân quyền Hellman/Hammett

Tám người Việt được trao giải nhân quyền Hellman/Hammett

Tất cả những người được giải năm nay ở Việt Nam đều là những cây bút mà tác phẩm và hoạt động của họ bị chính phủ đàn áp với chủ ý hạn chế tự do ngôn luận, kiểm soát báo chí độc lập…

01:53:pm 14/09/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ông Lương Thanh Nghị trở thành người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao VN

Ông Lương Thanh Nghị trở thành người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao VN

Ông Lương Thanh Nghị sinh ngày 6/7/1965, tốt nghiệp Đại học Ngoại giao (nay là Học viện Ngoại giao) năm 1988.

07:56:am 14/09/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

VN lên tiếng về trường hợp ông Trương Văn Sương

VN lên tiếng về trường hợp ông Trương Văn Sương

Người mà các tổ chức nhân quyền gọi là tù chính trị mới chết trong tù ở Việt Nam, ông Trương Văn Sương, tử vong vì “bệnh nặng” trong trại giam, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ông Sương “đã chết do một chứng bệnh nặng mặc dù đã được sự chăm sóc của các [...]

06:37:am 14/09/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chống tham nhũng “quyết… liệt”

Chống tham nhũng “quyết… liệt”

Những người cầm đầu chế độ ở nước ta tuy lo sợ sự phẫn nộ và khinh miệt của quần chúng trước hệ thống tham nhũng và thảm cảnh bất công xã hội, nhưng họ bị kẹt, vì túi ai cũng căng phồng do ăn, do múc của dân quá nhiều rồi, đành chỉ biết hô hào suông chống tham nhũng thật “quyết liệt”…

06:07:am 14/09/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

“Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 8″ có chính danh không?

“Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 8″ có chính danh không?

Hội viên nhà văn không hề biết số tiền này ông chủ tịch hội dùng để làm gì cho hết, khi ông chưa hề một lần công khai tài chính. Dùng tiền lớn của dân tiêu pha bừa bãi, không công khai tài chính cho hội viên biết liệu có chính danh không?

05:57:am 14/09/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ý kiến về Thư Ngỏ của 36 nhà trí thức hải ngoại

Ý kiến về Thư Ngỏ của 36 nhà trí thức hải ngoại

Bức thư ngỏ của 36 nhà trí thức Việt Nam sống tại hải ngoại gởi nhà cầm quyền Hà Nội hôm 21 tháng 8 liên quan đến nguy cơ của đất nước đã tạo được sự chú ý của dư luận. Nhưng đồng thời cũng bị một số nhà trí thức khác phê bình một [...]

12:00:am 14/09/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »