WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:57:pm 24/09/11 Đăng ngày “September 24th, 2011”

Nghiêm cấm…

Nghiêm cấm…

04:57:pm 24/09/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Về thăm lại cánh đồng lúa Miền Nam

Về thăm lại cánh đồng lúa Miền Nam

Rời vùng đất mà thành phố phần lớn mang tên có tiếp vĩ ngữ là vần AC. Như Thonac, Chirac (tên Cựu Tổng thống Pháp Chirac vốn là tên làng Chirac), Chabrignac, nơi Nam Phương Hoàng Hậu an giấc ngàn thu, chúng tôi vượt Cao nguyên, đi lệch xuống phía Nam tới Montpellier rồi đi [...]

10:30:am 24/09/11 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

“Nổ” chuyện thi toán quốc tế, quan chức đối mặt án kỷ luật

“Nổ” chuyện thi toán quốc tế, quan chức đối mặt án kỷ luật

Theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, từ trước tới nay không có ai tên Nguyễn Lộc An đi thi toán quốc tế.

09:34:am 24/09/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Thổi kèn

Thổi kèn

Gần đây, danh – động từ ’’Thổi Kèn’’ được một số nhà văn dùng trong bài viết đưa lên nhiều trang Mạng – nói về việc nhân vật này(…) được ông kia (…) – Thổi Kèn -  Thổi lên tận mây xanh – ý nói ’’Bốc thơm’’,’’nịnh hót’’ đối tượng để kiếm lợi… Tôi nhớ [...]

12:00:am 24/09/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đọc “Cơn Giông”, tiểu thuyết đỉnh cao của Lê Văn Thảo sắp được giải thưởng HCM

Đọc “Cơn Giông”, tiểu thuyết đỉnh cao của Lê Văn Thảo sắp được giải thưởng HCM

Hay đây là giải Hồ Chí Minh ngược, nghĩa là dùng để tôn vinh những tác phẩm dở nhất nước?

12:00:am 24/09/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Khát dầu

Khát dầu

Để xem cơn khát dầu và cuồng vọng siêu cường sẽ dẫn họ và bộ hạ theo chân họ phiêu lưu đến đâu mới là giới hạn.

12:00:am 24/09/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »