WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:14:am 22/09/11 Đăng ngày “September 22nd, 2011”

Doanh nghiệp Nhà nước và những Titanic nội

Doanh nghiệp Nhà nước và những Titanic nội

Một số DN nhà nước, được coi là “chủ đạo”, là “quả đấm thép” là “xương sống của nền kinh tế” như cách gọi của anh Ba, anh Tư lại trở nên èo uột, lãi lẹt đẹt, không xứng với đồng tiền bát gạo bỏ ra.

04:14:am 22/09/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

TP Lào Cai sắp sáp nhập vào Trung Quốc?

TP Lào Cai sắp sáp nhập vào Trung Quốc?

Tổ dân phố bắt buộc các hộ dân trên địa bàn mua đèn lồng

03:58:am 22/09/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Độc tài sống được nhờ đâu?

Độc tài sống được nhờ đâu?

Các bạo chúa cai trị vẫn giữ vững quyền lực nhờ ban thưởng cho một nhóm nhỏ các kẻ trung thành, thường thường gồm có các viên chức quân đội quan trọng, các công chức cấp cao và những người thân trong gia đình hay thân tộc. Trách nhiệm chính của những kẻ trung thành này là đàn áp phong trào phản kháng chế độ. Nhưng họ chỉ thực hiện nhiệm vụ bẩn thỉu, xấu xa này nếu họ được thưởng công hậu hĩ. Do vậy các nhà độc tài cần bảo đảm các nguồn lợi chảy đều đặn liên tục vào túi riêng của những kẻ thân tín.

12:01:am 22/09/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Thế nào là độc tài?

Thế nào là độc tài?

Độc tài dựa trên cá nhân và độc tài dựa trên hệ thống, dù có một số khác biệt, vẫn giống nhau trong bản chất. Và cả hai đều đối lập với dân chủ.

12:00:am 22/09/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Thư của các Nghị sĩ gửi Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Thư của các Nghị sĩ gửi Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Chúng tôi đề nghị ngài kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân đang bị giam giữ vì đã cổ súy một cách ôn hòa…

12:00:am 22/09/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đoàn Văn Cừ: Với Trăng Hè- Mảnh trăng đặc trưng của mùa hè Việt Nam!

Đoàn Văn Cừ: Với Trăng Hè- Mảnh trăng đặc trưng của mùa hè Việt Nam!

Bài thơ đã tồn tại 2/3 thế kỷ mà người đọc vẫn cảm thấy như tác giả vẽ, viết từ khung cảnh thực, sống động trong những đêm mùa hè ở nông thôn VN ngày nay.

12:00:am 22/09/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »