WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:28:pm 21/09/11 Đăng ngày “September 21st, 2011”

Linh hồn ‘Quân đội nhân dân’ lâm nguy

Linh hồn ‘Quân đội nhân dân’ lâm nguy

Lập trường này của ngành quốc phòng còn tệ hơn của ngành ngoại giao, có khi còn biết lên gân đôi chút.

12:28:pm 21/09/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Mẹ Việt Nam ơi!

Mẹ Việt Nam ơi!

Thú thực, sau khi đọc được tin người ta định xây dựng tượng Mẹ Việt Nam anh hùng với chi phí hơn 400 tỉ, tôi cứ day dứt mãi. Dù không sinh ra trong thời chiến, nhưng qua những thước phim, lời ca, trang sách, tôi cũng vẫn cảm nhận được những hi sinh, mất [...]

08:05:am 21/09/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ba Lan: Bắt hàng nhái tại trung tâm thương mại của người Việt

Ba Lan: Bắt hàng nhái tại trung tâm thương mại của người Việt

Cuộc khám xét này được thực hiện theo một nguồn tin mật báo tới cơ quan công an kinh tế, nên việc lục soát không xảy ra trên diện rộng…

04:17:am 21/09/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Khi nhà thơ Hữu Thỉnh hết lời ca ngợi những câu thơ tẻ nhạt của Trần Gia Thái

Khi nhà thơ Hữu Thỉnh hết lời ca ngợi những câu thơ tẻ nhạt của Trần Gia Thái

Than ôi, bình thơ theo kiểu đồng bóng, áo thụng vái nhau, chân giả lẫn lộn, bốc một tấc lên trời như Hữu Thỉnh là một cách treo cổ thơ hữu hiệu nhất vậy.

03:25:am 21/09/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Học sinh phải bơi qua sông đến trường

Học sinh phải bơi qua sông đến trường

Sáng sớm, khi sương mù còn giăng khắp bản làng, hàng chục học sinh ở xã miền núi Trọng Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) vội cởi quần áo ngoài cho vào túi nylon, mặc quần cộc bơi qua dòng Khe Rào để tới trường học. Nằm cách trung tâm xã Trọng Hóa chừng 7 km, [...]

12:00:am 21/09/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Cái đó không phải lỗi của nó, mà là sự bất hạnh của nó

Cái đó không phải lỗi của nó, mà là sự bất hạnh của nó

“Sức chiụ đựng cuả dân tộc Việt nam đã hết mức rồi: các người phải ngưng ngay tức khắc cái lối đàn áp dã man thất đức, vô nhân đạo đó! Enough is enough! “

12:00:am 21/09/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »