WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:01:pm 02/09/11 Đăng ngày “September 2nd, 2011”

Cuba liệt tham nhũng vào diện “phản cách mạng”

Cuba liệt tham nhũng vào diện “phản cách mạng”

Trong số hôm qua, 01/09/2011, nhật báo Granma, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Cuba, xác định rằng Nhà nước xem nạn tham nhũng như một “nhân tố phản cách mạng”. Chính quyền La Habana kêu gọi “kiên quyết” chống lại tệ nạn này. Theo bài báo, thì “Tham nhũng ngày nay là [...]

10:01:pm 02/09/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Bút Gà (chấp bút) Đinh Thế Huynh gởi Ban Lãnh đạo TP Hà Nội

Bút Gà (chấp bút) Đinh Thế Huynh gởi Ban Lãnh đạo TP Hà Nội

Tớ, Bút Gà, chấp bút cho (thủ) anh Đinh Thế Huynh của bộ hầu đồng (BCT) bình vôi đảng CSVN, chuyển lời phán giận dữ của bà đến các cậu là đã làm rối tung cả mọi việc. Cái cậu Nhanh óc đặc cán mai, rỗi mồm nhanh nhẩu đoảng tuyên bố linh tinh lang [...]

09:57:pm 02/09/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tại sao lãnh đạo Hà Nội lại làm như vậy?

Tại sao lãnh đạo Hà Nội lại làm như vậy?

Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi: tại sao Thành ủy, UBND TP Hà Nội và những người lãnh đạo cao hơn nữa lại làm như những gì đã diễn ra đối với người biểu tình 10 Chủ nhật nay tại Hà Nội để phản đối Trung Quốc gây hấn ở vùng biển của [...]

09:54:pm 02/09/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Những mạng người và một cái tát

Những mạng người và một cái tát

Chính quyền độc đảng ở Việt Nam nhiều lần cam kết với nhân dân mình và với toàn thế giới là đang nỗ lực xây dựng một chế độ pháp trị nghiêm minh, cởi mở và minh bạch, theo những tiêu chuẩn quốc tế tiến bộ, hiện đại. Họ thừa hiểu rằng có cam kết [...]

09:50:pm 02/09/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »